Euro 13 – Polityczny, ale dobry pomysł.

W związku z  kłopotami strefy Euro ożywili się krytycy Euro, którzy z obserwacji, że Euro jest projektem politycznym czynią zarzut. To taki nawyk po PRL, gdzie decyzja polityczna i decyzja głupia były zazwyczaj synonimami. Jednak nawykami z innej epoki nie można zastąpić myślenia. Euro to dobry pomysł. Niestety wysoce ryzykowny, podatny na inflację, oraz katastrofalny rozpad.

Gdyby dziś nie było Euro to mielibyśmy w Europie kryzysy walutowe, ograniczenia w przepływie kapitału pomiędzy państwami Europy, oraz  dewaluacje krajowych walut na wiścigi, by poprawić konkurencyjność poszczególnych państw. Skończyło, by się wysoką inflacją. Słowem  byłby jeszcze większy bajzel niż teraz.
 
W naszym interesie jest, by Euro zostało uratowane. Wspólny rynek, możliwość sprzedaży naszych produktów i usług, miejsca pracy w Irlandi i Wielkiej Brytani dla Polaków, którzy nie mieli pracy w Polsce itp nam się opłacają.

Oczywiście na razie przyłącznie do Euro nie jest dla nas opłacalnym. Bardziej nam opłaca się od czasu do czasu przycwanić. Na przykład dewalując złotówkę, by uśmierzyć najbardziej bolesne dolegliwości kryzysów. Róbmy tak byle nie za często i byle nie na tyle bezczelnie, by podpaść eurosąsiadom zajętym większymi problemami, niż nasze cwaniactwo.

I miejmy nadzieję, że Euro naprawią. A to zależy dziś od polityki, która Euro powołała do życia. Niestety nie wiemy, czy Euro jak dolar doprowadzi do powstania wspólnego państwa Europa, czy też rozpadnie się po kilkudziesięciu latach funkcjonowania jak łacińska unia walutowa  z 1865, która wspólną waultą połączyła jedenaście państw na 62 lata, lub skandynawska unia walutowa z 1873 która wspólną walutą połączyła 3 państwa na lat 39 lat.

By Euro zostało uratowane spełnione muszą być trzy następujące warunki:

(i.a) obywatele ogarnietych kryzysem państw zadłużonych zgodzą się na wieloletnie spadki zarobków i liberalizację swoich gospodarek. Po dekadzie spadających zarobków będą gotowi konkurować na międzynarodwym rynku.

(i.b.) Europejski Bank Centralny wydrukuje wystarczająco dużo Euro, by inflacja zjadła wartość zadłużenia Europejskich bankrutów, oraz obniżyła wyskość ich płac.

(ii) Niemcy dorzucą kasy na ratowanie utracjuszy z europejskiego peryferium.

(iii) Powołanie zostanie Europejskie ministerstwo finansów (nie koniecznie musi się tak nazywać), które władne będzie zbierać kasę (nakładać podatki) od państw strefy Euro na ratowanie bankrutów, oraz władne będzie kazać suwerennym państwom Eurosterfy zmieniać wydatki i podatki, by zachować ich wypłacalność.

Jeśli wydarzenia (i.a) lub (i.b.) oraz (ii) i (iii) nastąpią to Euro będzie uratowane. Jeśli ich nie będzie to wcześniej czy później Eurozona się rozpadnia. Gdyby Euro przestało istnieć to będzie Polska dołączy natychmiast do państw ogarniętych kryzysem. Zamiast więc cieszyć się z kryzysu miejmy nadzieję, że integracja polityczna oraz finansowa uratuje Euro.

 
 

Inne wpisy o Euro:

Euro 12 –Jak uratować Euro? – 17 września 2010 – Najnowszy raport Center for European Reform jest o Euro.

Euro 11 – Niedokończony, potencjalnie pożyteczny, na razie niebezpieczny projekt  – 5 maja 2010 – Ostatnie wydarzenia jak nigdy czynią jasnym, że o Euro należy mowić dobrze, zgłaszać swoją chęć możliwie rychłego przystąpienia do Euro i na razie trzymać się od uczestnictwa w tym projekcie jak najdalej.

Euro 10 – Suwerenność w strefie euro6 kwietnia 2010 Na przykładzie Grecji Unia Europejska ćwiczy sposób zmuszania suwerennych państw do podejmowania decyzji, ktorych same by nie podjęły. Choroba grecka polegająca na rosnącym zadłużenie i spadającej konkurencyjności spowodowana jest przez Greków. Natomiast kryzys grecki, którego doświadczyliśmy pomiędzy styczniem a marcem został zarówno zdetonowany jak i przytłumiony przez Europejski Bank Centralny (EBC).

Euro 9 —   Nierostrzygnięty konflikt – 25 lutego 2010 – Gdy założono USA nie ustalono czy gospodarką rządzić będą reguły reolniczego południa, czy przemysłowej północy. Podobny konflikt tkwi teraz w urządzeniach politycznych Unii: czy reguły określać będą nam zdyscyplinowani Niemcy i kraje północy, czy rozrzutni Grecy i kraje południa.

Euro 8 — Jak Alexander Hamilton stworzył dolara oraz USA – 5 marca 2009 – Po zwycięstwie amerykańskich rewolucjonistów nad Anglikami nie było pewnym czy rzeczywista władza jest w stanach czy rządzie federalnym, czy państwo będzie demokracją czy republiką, oraz w czyim interesie będzie działał rząd. O stworzeniu państwa federalnego, które jest republiką i działaniu w imieniu interesów przemysłowych przesądził sekretarz skarbu Alexander Hamilton poprzez emisję papierów wartościowych, które stały się dolarem.

Euro 7 — Euro na ratunek bankom – 27 lutego 2009 – Polskie gospodarstwa domowe i firmy znaczną część kredytów mają w Euro. Jeśli wartość złotówki obniży się jeszcze bradziej to przestaną spłacać kredyty, a nasze banki okażą się niewypłacalne.

Euro 6 – Wspólna waluta lepsza dla USA niż dla Eurolandu – 1 lutego 2009 – Ponieważ gospodarka USA lepiej sobie radzi z nagatywnymi zjawiskami, które w asymetryczny sposób dotykają różne regiony i przemysły USA to posiadanie jednej waluty niesie mniej kosztów dla USA.

Euro 5 – Brak własnej waluty = brak własnej kontrcyklicznej polityki pieniężnej – 27 stycznia 2009 – Ze względu na spore różnice w rozwoju pomiędzy Polską a zachodem Europy my potrzbujem innej polityki pieniężnej niż zachód Europy. Na razie więc obiecujmy, że do Euro przystąpimy, ale wcale się tam nie spieszmy.

Euro 4 – Dziękujemy nie, czyli tak. – 9 grudnia 2008 – Najlepiej tworzyć wrażenie, że już niedługo przyłączymy się do Euro, jednocześcnie postulując i czekajac na naprawę Euro.

Euro 3 – Wada Euro: brak fiskalnego Eurolandu – 8 grudnia 2008 – Dopóki strefa Euro nie będzie władna nakładać podatki i transferować kasę pomiędzy branżami i regionami na podstawie politycznych decyzji dopóty Euro jest ryzykownym i ułomnym projektem, do którego lepiej nie przystępować.

Euro 2 – Wada Euro: identyczna polityka pieniężna dla różnych gospodarek – 6 grudnia 2008  – Politycznie wpływowy i dzierżący europejską administrację zachód Europy załatwi dla strefy Euro luźniejszą polityką pieniężną, która im będzie przydatna, a nam szkodliwa, gdyż zbyt inflacyjna.

Euro 1 – Euroland: Klub państw ponadprzeciętnie zadłużonych  – 5 grudnia 2008 – Stare kraje UE są znacznie zadłużone.  Wiele wskazuje na to, że w przyszłości mogą mieć poważne kłopoty z regulowaniem swoich zobowiązań. Po co nam to? My reformujemy nasze emerytury, planujemy reformę płacenia za usługi medyczne. A tym czasem we Francji studenci strajkują za prawem do wcześniejszej emerytury…

0 comments… add one

Leave a Comment