Gonić cywilizacyjny rdzeń!

Przez lata głosowałem na Unię Demokratyczną, Unię Wolności a potem Platformę. Przez trzy lata społecznie w wymiarze bliskim pełnemu etatowi pracowałem nad programem dla rządu PO. O dwóch kadencji głosuję na PiS. Miarkuję po sondażach, że nie jestem jedynym byłym wyborcą PO obecnie głosującym na PiS. Głosuję na PiS bo ze wszystkimi jego niedoskonałościami: – [...]

Większość debatujących o przyczynach inflacji słabo wyróżnia długo- i krótkookresowe czynniki oraz bezpośrednie i pośrednie. Niektórzy wręcz celowe je mieszają. Większość koncentruje się na krótkoterminowych zjawiskach. Umyka im, iż od kilku kadencji sejmowych reguły prawa i powtarzalne zachowania instytucji zmieniają się w kierunku bardziej proinflacyjnym. To luzowanie policy-mix zastępuje rozwiązywanie głębszych wyzwań: brak skutecznej siatki [...]

Osoby podające się za specjalistów od migracji uporczywie nawołują do przesiedlania uchodźców z dużych miast do mniejszych ośrodków miejskich. Jest to tak samo zły pomysł jak deglomerowanie Polaków. W dużych miastach łatwiej się żyje i zarabia. Zarówno Polakom jak i Ukraińcom. Jeśli uchodźcy sami z siebie chcą szukać lepszych warunków w mniejszych miastach niech jadą [...]

Kolejni piszący i mówiący o rzekomo zbyt dużej liczbie małych firm w Polsce mylą objawy z przyczynami. Liczna rzesza drobnych przedsiębiorców jest najlepszym dostosowaniem do panujących u nas warunków produkcji. Sama ponadprzeciętna liczba małych przedsiębiorców w Polsce jest niestotna. Istotniejsze są powody, dla których bycie małym przedsiębiorcą w Polsce jest bardziej opłacalne niż gdzie indziej. [...]

W najnowszym Panelu Ekonomistów Polskich zdecydowana większość, bo aż 86% panelistów odpowiedziała, iż „Rosnący procent wydatków publicznych poza budżetem zatwierdzanym przez Sejm jest zagrożeniem dla finansów publicznych.”: Źródło: Panel Ekonomistów Polskich Z pośród panelistów jedynie ja w odpowiedzi na to pytanie twierdzę „zdecydowanie nie”. Poniżej pokrótce o tym, że koleżanki i koledzy ekonomiści patrzą na [...]

Darmowy lub półdarmowy abonament na parkowanie w śródmieściach miast to dotacja od nieposiadających samochodów do posiadających samochody mieszkańców śródmieści. Samochód jest samochodem, bez względu gdzie mieszka jego właściciel. Samochód mieszkańca śródmieścia tak samo zajmuje przestrzeń, emituje CO2 i inne zanieczyszczenia oraz tak samo korkuje ulice jak samochód „przyjezdnego”. Likwidacja przywileju darmowego parkowania dla zameldowanych w [...]

Wśród prawników, nawet tych wspierających dobrą zmianę modny jest pogląd o braku reform sądów. Pogląd ten pomija cztery istotne ulepszenia, które znacznie przyczyniają się do naprawy naszych sądów: Po pierwsze rosnąca polityczność, Po drugie rosnąca przejrzystość, Po trzecie decentralizacja orzekania o konstytucyjności, Po czwarte losowy przydział spraw do sędziów. Zmiany w sądach stały się polityczne. [...]

Fascynujący wgląd w sytuację gospodarczo-społeczną Rosji daje porównanie rosyjskich prognoz demograficznych z 2018 i obecnych z 2021. Prognozy ogólnego poziom ludności do 2036 spadły od -1 milion do -3,8 milionów -- w zależności czy to wariant wysoki, średni czy niski. Ale prognoza ludności w wieku roboczym wzrosła w trzy lata od +8,3 do +9,8 miliona! [...]

Zalety jawności jako narzędzia rozwoju Polski są niedocenione. W dyskursie ekonomicznym ogólne pojęcie „dobre instytucje wspierające rozwój” zazwyczaj przekłada się na równie ogólne zalecenia jak „rozliczalność władzy”. Gdy przychodzi do zaproponowania gotowych do wdrożenia rozwiązań zapada cisza. Panel Ekonomistów Polskich dał ostatnio kilka pytań o rolę jawności w ulepszaniu naszych urządzeń społeczno-gospodarczych. W tym dał [...]

Im Polska jest gospodarczo bliżej Zachodu, tym większa potrzeba odkrywania polityk rozwojowych dostosowanych do naszych ograniczeń i możliwości. Jednorazowe rezerwy, które uruchomiły wzrost gospodarczy w Polsce, zostały już w dużej mierze wykorzystane! Przystąpienie do Unii Europejskiej, tj. zwielokrotnienie rynku dostępnego polskim przedsiębiorcom, jest jedynym impulsem rozwoju, który jeszcze trwa. Ogólne zalecenia ekonomii, co do których [...]

1 2 3 4