Upadłość

Spóźniona zmiana interpretacji prawa przez sędziów jedną niesprawiedliwość będzie naprawiać kolejnymi. Nota bene: dziś wpis dwa razy dłuższy niż zwyczajowe 500-600 słów. (1) To, że nadzór dopuścił, banki udzielały, a politycy naciskali na nadzór by dalej udzielać kredytów walutowych było błędem. Błędem, którego koszty ponosili głównie kredytobiorcy. Ponosili do 2019, gdy sędziowie zaczęli zmieniać orzecznictwo [...]

Na 10 tys. obywateli corocznie upadłość konsumencką ogłasza ok. 35 Amerykanów, ok 25 Francuzów, ok 20 Anglików i Walijczyków, ok. 12 Niemców i 1, tak jeden, Polak. Polska szczęśliwy kraj, gdzie nie ma niewypłacalnych? Raczej państwo, gdzie elity najpierw dały nam upadłość konsumencką, która nie działa, a potem naprawiły ją tak, że ledwo działa. I [...]

W sprawie kredytów walutowych zawinił nadzór bankowy, banki i klienci – w tej właśnie kolejności. Ale w tym roku zmieniło się prawo – trochę naprawiono upadłość konsumencką. Frankowicze już nie są niewolnikami dłużnymi banków do końca swojego życia. Mogą z nimi skutecznie negocjować pod groźbą skorzystania z upadłości konsumenckiej. Pożyczanie osobom fizycznym w walucie zagranicznej [...]

Sejm proceduje ustawę naprawiającą upadłość konsumencką. Potrzebujemy tej nowelizacji ponieważ mamy w miarę nowoczesny system kredytu konsumenckiego pozwalający konsumentom zadłużać się. Ale gdy konsumenci stają się niewypłacalni zderzają się z XIX wiecznymi w swej istocie przepisami o upadłości konsumenckiej, których celem jest karać dłużników i likwidować ich majątek by jak najpełniej zaspokoić wierzycieli. W Polsce [...]

W Sejmie już druga próba naprawy upadłości konsumenckiej (druk 2265). Pierwsza z roku 2010 ponieważ była zgłoszona (druk 3799) przez PiS została odrzucona. Druga w tej chwili procedowana jest w Sejmie. Dziś w skrócie jak naprawić upadłość konsumencką. A za kilka lub kilkanaście dni ocenię w jakim stopniu projekt obecnie procedowany w Sejmie naprawi upadłość [...]

Polskie prawo o updałości  konsumenckiej to najgorsze prawo o upadłości konsumenckiej w Europie. Dwa lata temu, gdy uchwalano upadłość konsumencką pisałem, że „tylko niewielki odsetek niewypłacalnych polskich konsumentów, będzie mógł skorzystać z dobrodziejstwa nowego początku za pomocą upadłości i to przy niezwykle wysokim koszcie”. Dziś Dziennik Gazeta Prawna donosi, że z obowiązujących od dwóch lat [...]

Linki 26 marca 2010Dziś nie będzie linków...bo piszę o upadłosci konsumenckiej. Rok temu opublikowałem raport o tym, że uchwalona wówczas ustawa o upadłości konsumenckiej nie ma prawa zadziałać. Jak dowiedziałem się niedawno na konferencji w Związku Banków Polskich i potwierdziłem u znajomych sędziów przez ostatni rok w Polsce sądy zatwierdziły około 10 (słownie: dziesięć) upadłości [...]

W poniedziałek dałem prezentację na temat upadłości konsumenckiej na spotkaniu konsultacyjnym Związku Banków Polskich. Jak przewidywałem rok temu nasze prawo o upadłości konsumenckiej nie działa: co pół roku w całej Polsce ogłaszanych jest tylko ok. 5 upadłości konsumenckich. I jak powiedział ktoś obecny w poniedziałek na sali te upadłości konsumenckie, które ogłoszono wynikają z tego, [...]

Upadłość – 3

Kropla drąży skałę By żyć w kraju cywilizowanym potrzebujemy naprawić wiele, ale to bardzo wiele urządzeń społecznych i gospodarczych, których nie dostrzegamy na codzień. Często nie liczę jak wiele, by nie zwątpić  w budowanie cywilizacji pomiędzy Bugiem a Odrą. Ale  czasami cieszę się drobnym postępem. Kilka tygodni temu opublikowałem raport o tym, że świeżo uchwalona [...]

Upadłosc -2

Upadłość firm w Polsce jest droga i nieefektywna Dobrze urządzone państwo jest sprawne na tysiące sposobów, kórych  obywatele nie widzą na codzień. W Polsce zazwyczaj czujemy, że nasze państwo jest niesprawne. Ale częściej jest to przeczucie, niż konkretna wiedza. By nie ulegać stereotypom  dziś sprawdamy sprawność Polski na przykładzie zorganizowania upadłości firm. Z powodu spowolnienia [...]

1 2