Ekonomia sztuki

Wśród prawników, nawet tych wspierających dobrą zmianę modny jest pogląd o braku reform sądów. Pogląd ten pomija cztery istotne ulepszenia, które znacznie przyczyniają się do naprawy naszych sądów: Po pierwsze rosnąca polityczność, Po drugie rosnąca przejrzystość, Po trzecie decentralizacja orzekania o konstytucyjności, Po czwarte losowy przydział spraw do sędziów. Zmiany w sądach stały się polityczne. [...]

Wprowadzenie wysłuchania publicznego do samorządów, prawdziwego wysłuchania, a nie wentylowania frustracji musi z jednej strony uwzględnić narastające przekonanie o potrzebie uobywatelnienia samorządów, a z drugiej strony uwzględnić musi polski ustrój i zwyczaj, gdzie samorządy, są samorządne w ograniczonym zakresie, a obywatele traktowani podejrzliwie przez państwotwórcze elity. Wysłuchanie, gdy dostosowane do prawa i zwyczaju może skutecznie [...]

Osoby podające się za artystów i usiłujące żyć na nasz koszt z bycia artystą to nic nowego. Już w 1918 Stefan Żeromski napisał „Projekt Akademii Literatury Polskiej". Broszurka Żeromskiego to zbiór narodowo-artystowskiego pustosłowia uzasadniającego państwowy urząd na rzecz tfffurców. W praktyce wyszła sitwa dojąca kasę podatników. Żeromski we wstępie uzasadniającym powołanie ALP nie mniej ni [...]

Żadnej sztuki nie tworzę. I na tym polega moja twórczość. Nie możesz jej dotknąć, bo nie istnieje. Nie możesz jej zobaczyć, bo jej nie ma. Nie możesz jej usłyszeć, bo nie wydaje dzwięku. Czysty abstrakt! Najwyższa forma sztuki!  Jest tylko jeden problem: za moją pracę artysty nikt nie chce mi płacić. Jak ma żyć artysta [...]

Ekonomia Sztuki – 4

Jak przez wieki zarabiali kompozytorzy? I co to nam mówi o ACTA? Postęp technologiczny decyduje o tym kim jest twórca i jak zarabia. Zmiana technologii tworzy nowe formy zarabiania na twórczości i spycha w niebyt lub wąską niszę poprzednio funkcjonujące sposoby zarobkowania. Każda większa zmiana technologii sztuki pociąga za sobą zmianę prawa regulującego zarobkowanie na [...]

Ekonomia sztuki – 3

Komponowanie współczesnej muzyki klasycznej, oraz współczesnych oper jest zajęciem tak niszowym, że prawie niestniejącym. Jest po prostu nieopłacalne. A nieopłacalne jest  ponieważ rośnie koszt pracy muzyków i aktorów, oraz żywi kompozytorzy nie wytrzymują konkurencji dawno już zmurszałych kompozytorów. Zawody w których nie ma postępu wydajności bedą z czasem miały coraz wyższy koszt pracy (tzw. Baumol’s [...]

Ekonomia Sztuki – 2

Finansować konsumpcję sztuki, czy artystów?Brytyjski Instytut Smitha opublikował raport o finansowaniu sztuki. Autorzy raportu zauważają, że finansowanie sztuki w obecnej formie to dotacja dla producentów. Ta forma finansowania wymaga drogiej i skomplikowanej biurokracji, dzieli pieniądze nierówno pomiędzy regiony i grupy ekonomiczne, prowadzi do korupcji i upolitycznienia finansowania sztuki, oraz ogranicza konkurencję.W zamian proponują dotowanie konsumentów: [...]

Ekonomia sztuki – 1

Przez następnych kilka lub kilkanaście miesięcy bedę sporo czytał o ekonomii sztuki. Pod tym samym tytułem, będę tutaj zapisywał luźne przemyślenia i obserwacje. Dziś dwie obserwacje z lektur: Głodujących i biedujących artystów zawsze będzie wielu, ale zmarli z głodu się nie zdarzają. Osoby aspirujące do roli artysty czerpią tyle pozapieniężnych korzyści z bycia artystą, że  [...]

Przed sylwestrem chciałem legalnie kupić plik z jedną piosenką – Jolene. Ale okazało się to niemożliwe, bo wszystkie legalne serwisy, które znalazłem w sieci, a które mają tę piosenkę są dostępne tylko dla rezydentów USA. Jako konsument polski w obliczu takiej dyskryminacji mogłem co najwyżej połazić po naszych sklepach z ich rachityczną kolekcją muzyki w [...]