Podział władzy oraz kontrważenie władz

Spór PO i PiS to nie jest początek końca Polski. To nie jest początek wojny domowej. Wzywanie do i czekanie na: kochajmy się, zgoda, zgoda, a jak będzie zgoda to pan Bóg rękę poda -- to przednowoczesny software mentalny z czasów, gdy za porządek społeczny służył jeden monarcha, jedna arystokracja skupiona wokół monarchy, jedna religia [...]

Drodzy dziennikarze podawajcie nam nazwiska sędziów, gdy piszecie o sprawach sądowych. Skuteczna napraw polskich sądów wymaga poddania sędziów silniejszej kontroli obywateli na drodze mechanizmów reputacyjnych. Gdy zaczniecie podawać nazwiska sędziów w mediach to przy dzisiejszej technologii wyszukiwarek internetowych w kilka lat stworzymy dla obywateli bazę danych pozwalającą uzyskać informacje jak orzekają poszczególni sędziowie! Wyroki w [...]

Litera konstytucji stanowi, że prezydent ma prawo łaski. Jednak sędziowie sądu najwyższego już dwa razy zdecydowali, że prezydenckie prawo łaski ograniczone jest wyłącznie do prawomocnie skazanych. Opozycja dowodzi, że uniewinnienie przed skazaniem to aberracja. Sędziowie sądu najwyższego, którzy w decyzjach i orzeczeniach stanowią wbrew literze konstytucji są zagrożeniem naszej wolności. Dziś wynajdą w konstytucji ograniczenie [...]

Polskie rozumienie immunitetu, gdzie posłowi łamiącemu prawo nie można nałożyć kajdanek to dziwactwo. Poseł jest jak każdy z nas. Jeśli łamie prawo i jest przyłapany na gorącym uczynku powinien być traktowany jak każdy z nas. Immunitet powinien przysługiwać posłom w Sejmie. Sejm jest siedzibą władzy ustawodawczej, na której terenie tylko ona winna dzierżyć pełnię władzy. [...]

Nie ma europejskiego ludu czy jak kto woli narodu. Kluczowe instytucje UE nie podlegają demokratycznej rozliczalności. Dopóki nie powstanie lud europejski a instytucje UE nie będą demokratycznie rozliczalne to władza sędziów powinna podlegać tylko jurysdykcji narodowej. W innym wypadku przewodzić nad nami będzie niewybieralna brukselska arystokracja. Arystokracja, która z czasem będzie uzurpować coraz więcej przywilejów. [...]

Wszystkim wychowanym w kulcie hiperformalizmu prawniczego: skoro wymyśliliście, że nie podpis prezydenta, a druk w dzienniku drukowanym przez rząd czyni ustawę prawem, to się teraz nie dziwujta! Gdybyście rozumieli trójpodział władzy, byście wiedzieli, że nie ma w Polsce trójpodziału! Taką mamy konstytucję. Konstytucja dała nam sejmorząd. Na mocy tej konstytucji sejm ustawą uchwala, że to [...]

Problem emisji pyłów zawieszonych, jest problemem lokalnym. W okresie zimowym wynika głównie z emisji poza przemysłem. W jednych miejscowościach większy, w innych mniejszy. Gminy mają lepsze rozeznanie źródeł emisji, ubóstwa energetycznego swoich mieszkańców oraz w ich gestii są inwestycji typu sieć centralnego ogrzewania czy gazociągi, które mogą pomóc zastąpić przydomowe kotły opalane paliwami stałymi. Niestety [...]

Wprowadzenie wysłuchania publicznego do samorządów, prawdziwego wysłuchania, a nie wentylowania frustracji musi z jednej strony uwzględnić narastające przekonanie o potrzebie uobywatelnienia samorządów, a z drugiej strony uwzględnić musi polski ustrój i zwyczaj, gdzie samorządy, są samorządne w ograniczonym zakresie, a obywatele traktowani podejrzliwie przez państwotwórcze elity. Wysłuchanie, gdy dostosowane do prawa i zwyczaju może skutecznie [...]

Dyskusja nad uobywatelnieniem samorządów od kiku lat przybiera na sile. W tym czasie stadium zaawansowanych projektów legislacyjnych osiągnęły dwa projekty ustaw. Propozycja prezydenta Komorowskiego o wprowadzeniu „wysłuchań publicznych” do samorządów oraz propozycja .Nowoczesnej, o inicjatywie uchwałodawczej mieszkańców. Obydwa nie zostały uchwalone. I dobrze. Zasługujemy na lepsze. W projekcie prezydenta Komorowskiego pod hasłem wysłuchania publicznego zaproponowano [...]

Jeśli obywatel nie ma poczuciu wpływu na konkretne decyzje władz lokalnych dotyczących go bezpośrednio, jest wysoce prawdopodobne, że będzie miał niskie poczucie wpływu na władzę jako taką. Agregacja interesów dużych grup społecznych na poziomie ogólnopaństwowym znajduje się pod małym wpływem pojedynczych obywateli. Kompromisy zawarte w agregowaniu sprzecznych interesów w skali państwa są mniej widoczne i [...]

1 2 3 4 5