Banki

Spóźniona zmiana interpretacji prawa przez sędziów jedną niesprawiedliwość będzie naprawiać kolejnymi. Nota bene: dziś wpis dwa razy dłuższy niż zwyczajowe 500-600 słów. (1) To, że nadzór dopuścił, banki udzielały, a politycy naciskali na nadzór by dalej udzielać kredytów walutowych było błędem. Błędem, którego koszty ponosili głównie kredytobiorcy. Ponosili do 2019, gdy sędziowie zaczęli zmieniać orzecznictwo [...]

Wpadła mi na skrzynkę ciekawostka: komunikat klubu parlamentarnego PiS przeciwny ograniczeniu dostępu ludności do kredytów frankowych. Komunikat jest z 2006 czyli z początku rozkręcania spirali zadłużenia walutowego wśród osób fizycznych. Nadzór bankowy usiłował wtedy ograniczyć patologię jaką jest udzielanie kredytów walutowych osobom fizycznym uchwalając stosowną nową rekomendację (rekomendację S). PiS był nie tylko przeciwny tej [...]

W sprawie kredytów walutowych zawinił nadzór bankowy, banki i klienci – w tej właśnie kolejności. Ale w tym roku zmieniło się prawo – trochę naprawiono upadłość konsumencką. Frankowicze już nie są niewolnikami dłużnymi banków do końca swojego życia. Mogą z nimi skutecznie negocjować pod groźbą skorzystania z upadłości konsumenckiej. Pożyczanie osobom fizycznym w walucie zagranicznej [...]

Piramidy finansowe były, są i będą. Ale można utrudnić tworzenie kolejnych piramid. Po pierwsze należy do polskiego porządku prawnego wprowadzić instytucję „inwestora kwalifikowanego”. Pozyskiwanie pieniędzy na bardziej ryzykowne aktywa od większej ilości osób powinno być możliwe tylko od „inwestorów kwalifikowanych”.  Po drugie, należy wykorzystać istniejące banki do edukacji finansowej obywateli. Każda placówka bankowa powinna w [...]

Banki polskojęzyczne – 6

Państwo wypycha sektor prywatny z rynku kredytowego Po ostatnim poście o tym, że państwo wypycha sektor prywatny z rynku kredytowego dostałem kilka maili. Większość gromiących, że piszę nieprawdę (bez uzsadnienia), lub zwracających uwagę, że zobarazowane w poście trendy są niewielkie i jest przedwczesnym podnoszenie ich do rangi tak dosadnie wyrażanych wniosków. Z szukaniem trendów w [...]

Banki polskojęzyczne – 5

Banki nie dają kredytów, bo kasę zgarnął rząd i samorząd Czym więcej od banków pożyczy rząd i samorząd, tym mniej pożyczą firmy i konsumenci – ta prawidłowość jest szczególnie prawdziwa podczas recesji i spowolnienia, gdy pożyczanie sektorowi prywatnemu jest szczególnie ryzykowne. Zgodnie z tą zasadą, dziś ze wszystkich kategorii kredytów najszybciej rośnie wartość kredytów udzielonych [...]

Banki polskojęzyczne – 4

Kluza szkodnikiem Właśnie dowiedziałem, że KNF straszy banki zwiększeniem wskaźnika wypłacalności z 8% do 10%.  Najpierw nie wierzyłem. Ale sprawdziłem i potwierdziło się. Jeśli zrealizują tę groźbę to popełnią wielki błąd. Nadzór winnien egzekować wymogi bezpieczeństwa z całą stanowczością w czasie prosperity. Natomiast w czasie spowolnienia winien je luzować. W czasie dobrobytu należy zbierać rezerwy, którymi [...]

Banki polskojęzyczne – 3

Należności zagrożone Najgorsze przed nami. Ale zamiast panikować, warto trzeźwo obserwować tempo i głębokość pogorszenia. Dziś o należnościach zagrożonych.Tak jak niedawno słyszeliśmy o tym, że banki zaprzestały pożyczać, a w rzeczywistości do niedawna co miesiąc rosła wartość nowych kredytów, choć działo się to w wolniejszym ale historycznie wysokim tempie.  Tak teraz słyszymy o kryzysie niewypłacalności [...]

Banki polskojęzyczne – 2

Nie ma (na razie) zapaści kredytowej Kiedyś było fajnie. Państwo było właścicielem banków. Polityk mógł po prostu poprosić prezesa banku o kredytowanie ulubionej firmy, lub kupienie dużej ilości państwowych obligacji.  Prezes jeśli chciał być prezesem wiedział jak ustosunkować się do takiej prośby. Potem banki sprzedaliśmy zagranicznym właścicielom, którym nazwisko Tusk czy Kaczyński mówi niewiele. Więc [...]

Banki polskojęzyczne

Złe banki polskojęzyczne nie pożyczają Siedzę dziś w domu bo się nadziębiłem gasząc pożar przedwczorajszą nocą. Dwie wsie dalej zapaliła się stodoła, a ja działam w OSP. Stodołę ugasiliśmy, ale po trzech godzinach gaszenia i dogaszania zmachany i zgrzany ściągnąłem mundur na dworze i mnie przewiało. Wczoraj ambitnie i nierozsądnie poszedłem do pracy. Dziś odpoczywam [...]