Euro? Dzięujemy nie, czyli tak. – 7

Euro na ratunek bankom

Przyspieszone przyjęcie Euro nie uchroni Polski przed kryzysem gospodarczym.  Bo jak słusznie zauważył prezydent Kaczyński posiadanie Euro za walutę nie uchroniło przed kryzysem ani Irlandii, ani Niemców.

Przyspieszone przyjęcie Euro może natomiast załatwić trzy sprawy. Może trochę ułatwić sfinansowanie deficytu budżetowego. Może posłużyć PO do zepchnięcia Kaczorów w polityczną pozycję antyunijnego ciemnogrodu. Oraz może uratować banki polskie przed rozjazdem walutowym źródeł zarabiania i źródeł finansowania.

Dziś o tym trzecim, czyli jak przyspieszone przyjęcie Euro może uratować polskie banki. Od pewnego czasu na bilansach polskich banków gwałtownie rośnie stosunek należności walutowych od sektora krajowego do zobowiązań walutowych do sektora krajowego:

Należności walutowe do zobowiązań walutowych

Źródło: NBP

Jest to prawdopodobnie w większości konsekwencja narastania zobowiązań walutowych z tytułu  kontraktów walutowych.

Z drugiej strony rosną pasywa zagraniczne banków w stosunku do aktyw.  Jest to konsekwencjąa zawierania przez banki polski kontraktów walutowych z bankami zagranicznymi, oraz może jeszcze finansowania niektórych banków przez ich zagranicznych właścicieli. Jeśli mnie pamięć nie myli nasze banki na swój bilans mogą wziaść tylko do 2% kapitału w otwartych pozycjach. Reszta musi byc pozamykana przeciwnymi pozycjami:

 Aktywa zagraniczne do pasyw zagranicznych

Źródło: NBP

Skutek tych działań jest taki, że bilanse polskiego sektora bankowego wydają się być zrównoważone jeżeli chodzi o zobowiązania walutowe: 

 

Źródło: NBP 

Jednak może to być tylko złudzenie. Bilans ten będzie zbilansowany pod warunkiem, że przedsiębiorstwa spłacą kontrakty walutowe, a osoby fizyczne kredyty walutowe.  Jeżeli znaczna część firm przestanie regulować zobowiązania z tytułu opcji i podobnie postąpi znaczna część gospodarstw domowych, które zaciągneły kredyty walutowe to polskie banki będą niewypłacalne. A to akurat zależy od kursu złotego.  Kurs złotego powinien się wmocnić… chyba, że złoty osłabi się w wyniku kolejnych katstroficznych wydarzeń na rynku finansowym (n.p. niewypłacalność Grecji, niewypłacalność Irlandii, itp).

To, że nadzór finansowy dopuścił do sytuacji w której wypłacaloność systemu bankowego zależy od wachań kursu złotego jest szczytem niekompetencji. Teraz szybkie przyjęcie Euro za polską walutę może być ochroną przed niewypłacalnością banków spowodowaną gwałtownym osłabieniem złotego.

Inne wpisy o Euro:

Euro 12 –Jak uratować Euro? – 17 września 2010 – Najnowszy raport Center for European Reform jest o Euro.

Euro 11 – Niedokończony, potencjalnie pożyteczny, na razie niebezpieczny projekt  – 5 maja 2010 – Ostatnie wydarzenia jak nigdy czynią jasnym, że o Euro należy mowić dobrze, zgłaszać swoją chęć możliwie rychłego przystąpienia do Euro i na razie trzymać się od uczestnictwa w tym projekcie jak najdalej.

Euro 10 – Suwerenność w strefie euro6 kwietnia 2010 Na przykładzie Grecji Unia Europejska ćwiczy sposób zmuszania suwerennych państw do podejmowania decyzji, ktorych same by nie podjęły. Choroba grecka polegająca na rosnącym zadłużenie i spadającej konkurencyjności spowodowana jest przez Greków. Natomiast kryzys grecki, którego doświadczyliśmy pomiędzy styczniem a marcem został zarówno zdetonowany jak i przytłumiony przez Europejski Bank Centralny (EBC).

Euro 9 —   Nierostrzygnięty konflikt – 25 lutego 2010 – Gdy założono USA nie ustalono czy gospodarką rządzić będą reguły reolniczego południa, czy przemysłowej północy. Podobny konflikt tkwi teraz w urządzeniach politycznych Unii: czy reguły określać będą nam zdyscyplinowani Niemcy i kraje północy, czy rozrzutni Grecy i kraje południa.

Euro 8 — Jak Alexander Hamilton stworzył dolara oraz USA – 5 marca 2009 – Po zwycięstwie amerykańskich rewolucjonistów nad Anglikami nie było pewnym czy rzeczywista władza jest w stanach czy rządzie federalnym, czy państwo będzie demokracją czy republiką, oraz w czyim interesie będzie działał rząd. O stworzeniu państwa federalnego, które jest republiką i działaniu w imieniu interesów przemysłowych przesądził sekretarz skarbu Alexander Hamilton poprzez emisję papierów wartościowych, które stały się dolarem.

Euro 7 — Euro na ratunek bankom – 27 lutego 2009 – Polskie gospodarstwa domowe i firmy znaczną część kredytów mają w Euro. Jeśli wartość złotówki obniży się jeszcze bradziej to przestaną spłacać kredyty, a nasze banki okażą się niewypłacalne.

Euro 6 – Wspólna waluta lepsza dla USA niż dla Eurolandu – 1 lutego 2009 – Ponieważ gospodarka USA lepiej sobie radzi z nagatywnymi zjawiskami, które w asymetryczny sposób dotykają różne regiony i przemysły USA to posiadanie jednej waluty niesie mniej kosztów dla USA.

Euro 5 – Brak własnej waluty = brak własnej kontrcyklicznej polityki pieniężnej – 27 stycznia 2009 – Ze względu na spore różnice w rozwoju pomiędzy Polską a zachodem Europy my potrzbujem innej polityki pieniężnej niż zachód Europy. Na razie więc obiecujmy, że do Euro przystąpimy, ale wcale się tam nie spieszmy.

Euro 4 – Dziękujemy nie, czyli tak. – 9 grudnia 2008 – Najlepiej tworzyć wrażenie, że już niedługo przyłączymy się do Euro, jednocześcnie postulując i czekajac na naprawę Euro.

Euro 3 – Wada Euro: brak fiskalnego Eurolandu – 8 grudnia 2008 – Dopóki strefa Euro nie będzie władna nakładać podatki i transferować kasę pomiędzy branżami i regionami na podstawie politycznych decyzji dopóty Euro jest ryzykownym i ułomnym projektem, do którego lepiej nie przystępować.

Euro 2 – Wada Euro: identyczna polityka pieniężna dla różnych gospodarek – 6 grudnia 2008  – Politycznie wpływowy i dzierżący europejską administrację zachód Europy załatwi dla strefy Euro luźniejszą polityką pieniężną, która im będzie przydatna, a nam szkodliwa, gdyż zbyt inflacyjna.

Euro 1 – Euroland: Klub państw ponadprzeciętnie zadłużonych  – 5 grudnia 2008 – Stare kraje UE są znacznie zadłużone.  Wiele wskazuje na to, że w przyszłości mogą mieć poważne kłopoty z regulowaniem swoich zobowiązań. Po co nam to? My reformujemy nasze emerytury, planujemy reformę płacenia za usługi medyczne. A tym czasem we Francji studenci strajkują za prawem do wcześniejszej emerytury…

0 comments… add one

Leave a Comment