Euro 12 – Jak uratować Euro

Najnowszy  raport Center for European Reform jest o Euro. Walucie, a nie niepotrzebnych igrzyskach sportowych, które odbędą się u nas na koszt podatnika w 2012. Jeśli Euro ma przynieść korzyści to należy zwiększyć integrację gospodarczą i polityczną państw europejskich. Ale w obecnym klimacie nie ma co  liczyć na zwiększenie integracji.  Euro więc nadal będzie niebezpiecznym i szkodliwym urządzeniem. Dla Polski najlepiej póki co unikać przyjęcia Euro. Choć oczywiście należy jego ogólną i teoretyczną potrzebę chwalić, gdyż kryje się za Euro szczytna idea połączonej Europy.


 Poniżej kilka cytatów z raportu:

 “Unia pieniężna wymaga bardzo znacznej intetgracji politycznej i gospodarczej. Bez integracji wspólna waluta wyrządzi więcej szkód, niż przyniesie korzyści. To jest smutna rzeczywistość z którą zmierzyć się musi eurozona.  (…)

Jeśli gospodarki są wysoce zintegrowane, kapitał towary i ludzie dowolnie przemieszczają sie pomiędzy gospodarkami, to zmnieszone jest ryzyko nadmiernego wzrostu (inflacji) w jednych państwach członkowiskich i stagnacji (deflacji) w  innych. (…)

Polityka gospodarcza musi być koordynowana w wysokim stopniu, gdyż decyzje jednych gospodarek mają znaczny wpływ na inne. Państwa nie mogą wdrażać polityk, które mogę odnieśćsuksces wyłącznie kosztem innych państw członkowskich. A ponadto żadna unia waultowa nie istniała dłużej bez federalnego budżetu transferującego pieniądze pomiędzy regoinami. Koordyncacja polityk gospodarczych oraz centralny budżet wymagają wyższego stopnia integracji politycznej. (…)

Dla wielu rządów prestiż narodowy był głównym motywatorem decyzji o przyjęciu Euro: rządy chciały mieć fotel przy najważnieszym stole. Bardzo niewiele państw członkowskich przeprowadziło narodowe debaty na temat korzyści i strat z przyjęcia wspólnej waluty. A na pewno nie przyznały się, że przyjęcie wspólnej waluty zobowiązuje je do wdrażana liberalnych reform gospodarczych zmniejszających bariery konkurencji oraz elastyczność rynków pracy, oraz wymagających zgody na bliższą integrację polityczną.(…)

Brakuje uznania iż dalsza integracja rynków musi być częścią strategi uratowania Euro. Wzmocnienie Euro prawdopodobnie ograniczy się do wzmocnienia systemu zapewniania dyscypliny budżetowej.  Nie ma wątpliwości, że eurozona (oraz UE) stoją przed przeogromnymi kłopotami fiskalnymi. Ale większa dyscyplina budżetowa będzie niewystarczająca jeśli nie usunią się barier wzrostu gospodarczego.(…)

Naprawienie Euro jest trudne ponieważ wymaga przekonania obywateli że dalsze urynkowienie oraz pogłębienie integracji ekonomicznej mogą zadziuałać. Wymagana jest ponadto wieksza solidarność pomiędzy europejskimi gospodarkami. Może jest tak, że potrzebny jest jeszcze większy kryzys, by rządy eurozony poważnie potraktowały wspólną walute.
 

Całość choć mało odkrywcza, to bardzo dobrze dobrze napisana. Dla nas  Polaków dobrze zrobione Euro jest korzystne. Sam proces naprawiania Euro też będzie dla nas korzystny, chociażby dlatego że mocno skorzystamy na uwolnieniu przepływu usług w ramach UE. Ale nie ma powodu, by przyłączać się do tego niedokończonego projektu zanim jest on zdolny przynieść nam znaczne korzyści. Zdecydowanie polecam: How to save the euro.

Inne wpisy o Euro:

Euro 12 –Jak uratować Euro? – 17 września 2010 – Najnowszy raport Center for European Reform jest o Euro.

Euro 11 – Niedokończony, potencjalnie pożyteczny, na razie niebezpieczny projekt  – 5 maja 2010 – Ostatnie wydarzenia jak nigdy czynią jasnym, że o Euro należy mowić dobrze, zgłaszać swoją chęć możliwie rychłego przystąpienia do Euro i na razie trzymać się od uczestnictwa w tym projekcie jak najdalej.

Euro 10 – Suwerenność w strefie euro6 kwietnia 2010 Na przykładzie Grecji Unia Europejska ćwiczy sposób zmuszania suwerennych państw do podejmowania decyzji, ktorych same by nie podjęły. Choroba grecka polegająca na rosnącym zadłużenie i spadającej konkurencyjności spowodowana jest przez Greków. Natomiast kryzys grecki, którego doświadczyliśmy pomiędzy styczniem a marcem został zarówno zdetonowany jak i przytłumiony przez Europejski Bank Centralny (EBC).

Euro 9 —   Nierostrzygnięty konflikt – 25 lutego 2010 – Gdy założono USA nie ustalono czy gospodarką rządzić będą reguły reolniczego południa, czy przemysłowej północy. Podobny konflikt tkwi teraz w urządzeniach politycznych Unii: czy reguły określać będą nam zdyscyplinowani Niemcy i kraje północy, czy rozrzutni Grecy i kraje południa.

Euro 8 — Jak Alexander Hamilton stworzył dolara oraz USA – 5 marca 2009 – Po zwycięstwie amerykańskich rewolucjonistów nad Anglikami nie było pewnym czy rzeczywista władza jest w stanach czy rządzie federalnym, czy państwo będzie demokracją czy republiką, oraz w czyim interesie będzie działał rząd. O stworzeniu państwa federalnego, które jest republiką i działaniu w imieniu interesów przemysłowych przesądził sekretarz skarbu Alexander Hamilton poprzez emisję papierów wartościowych, które stały się dolarem.

Euro 7 — Euro na ratunek bankom – 27 lutego 2009 – Polskie gospodarstwa domowe i firmy znaczną część kredytów mają w Euro. Jeśli wartość złotówki obniży się jeszcze bradziej to przestaną spłacać kredyty, a nasze banki okażą się niewypłacalne.

Euro 6 – Wspólna waluta lepsza dla USA niż dla Eurolandu – 1 lutego 2009 – Ponieważ gospodarka USA lepiej sobie radzi z nagatywnymi zjawiskami, które w asymetryczny sposób dotykają różne regiony i przemysły USA to posiadanie jednej waluty niesie mniej kosztów dla USA.

Euro 5 – Brak własnej waluty = brak własnej kontrcyklicznej polityki pieniężnej – 27 stycznia 2009 – Ze względu na spore różnice w rozwoju pomiędzy Polską a zachodem Europy my potrzbujem innej polityki pieniężnej niż zachód Europy. Na razie więc obiecujmy, że do Euro przystąpimy, ale wcale się tam nie spieszmy.

Euro 4 – Dziękujemy nie, czyli tak. – 9 grudnia 2008 – Najlepiej tworzyć wrażenie, że już niedługo przyłączymy się do Euro, jednocześcnie postulując i czekajac na naprawę Euro.

Euro 3 – Wada Euro: brak fiskalnego Eurolandu – 8 grudnia 2008 – Dopóki strefa Euro nie będzie władna nakładać podatki i transferować kasę pomiędzy branżami i regionami na podstawie politycznych decyzji dopóty Euro jest ryzykownym i ułomnym projektem, do którego lepiej nie przystępować.

Euro 2 – Wada Euro: identyczna polityka pieniężna dla różnych gospodarek – 6 grudnia 2008  – Politycznie wpływowy i dzierżący europejską administrację zachód Europy załatwi dla strefy Euro luźniejszą polityką pieniężną, która im będzie przydatna, a nam szkodliwa, gdyż zbyt inflacyjna.

Euro 1 – Euroland: Klub państw ponadprzeciętnie zadłużonych  – 5 grudnia 2008 – Stare kraje UE są znacznie zadłużone.  Wiele wskazuje na to, że w przyszłości mogą mieć poważne kłopoty z regulowaniem swoich zobowiązań. Po co nam to? My reformujemy nasze emerytury, planujemy reformę płacenia za usługi medyczne. A tym czasem we Francji studenci strajkują za prawem do wcześniejszej emerytury…

0 comments… add one

Leave a Comment