Imigracja

Gdy blisko dekadę temu pisałem, że Polska stała się państwem wydającym najwięcej pozwoleń na pobyt dla osób z poza UE, pożyteczni idioci i jurgieltnicy wmawiali nam, że przyjeżdżają do nas migranci a nie uchodźcy. Według nich przyjmowanie w Polsce dużej liczby Ukraińców miało być gorsze niż przyjmowanie Afrykańczyków i Azjatów. Źródło: Eurostat, First permits by [...]

Osoby podające się za specjalistów od migracji uporczywie nawołują do przesiedlania uchodźców z dużych miast do mniejszych ośrodków miejskich. Jest to tak samo zły pomysł jak deglomerowanie Polaków. W dużych miastach łatwiej się żyje i zarabia. Zarówno Polakom jak i Ukraińcom. Jeśli uchodźcy sami z siebie chcą szukać lepszych warunków w mniejszych miastach niech jadą [...]

Powoli. Za wolno. Ale i tak szybciej niż za wszystkich poprzednich rządów. I szybciej niż w całej reszcie UE. Przyjmujemy migrantów. Nie głosimy idealistycznych haseł. Nie mówimy innym, że mają obowiązek miłosierdzia. Zwiększamy liczbę mieszkańców Polski mieszkającymi z nami migrantami. Będzie jeszcze lepiej w Sejmie właśnie procedowane jest kolejne potrzebne i pożyteczne udogodnienie dla imigrantów. [...]

Fascynujący wgląd w sytuację gospodarczo-społeczną Rosji daje porównanie rosyjskich prognoz demograficznych z 2018 i obecnych z 2021. Prognozy ogólnego poziom ludności do 2036 spadły od -1 milion do -3,8 milionów -- w zależności czy to wariant wysoki, średni czy niski. Ale prognoza ludności w wieku roboczym wzrosła w trzy lata od +8,3 do +9,8 miliona! [...]

Maleje dynamika migracji z Ukrainy do Polski. Nadchodzą ostatnie lata, w których możemy skokowo i trwale zwiększyć ludność Polski. Ukraińcom, którzy nie mogą godnie zarobić u siebie możemy ułatwić migrację na stałe do Polski. Wysoka migracja za pracą do Polski ze Wchodu zdarzyła się nam przez przypadek. Na przełomie lat 80ych i 90ych poziom dochodu [...]

Spadek migracji do Polski

Jak było do przewidzenia szczyt fali przyjazdów Ukraińców, Białorusinów i Rosjan, który w ostatnich trzech lat uratował nam gospodarkę już za nami. Być może jeszcze rośnie liczba cudzoziemców przyjeżdżających do Polski pracować. Ale na pewno od dwóch lat spada dynamika tego przyrostu. Pawdopodobnie spadek przyspieszy. A liczba pracujących w Polsce cudzoziemców jesli już nie spada, [...]

Ukraińcy przez ostanie dwa lata uratowali nam wzrost gospodarczy. Gospodarka rośnie w sposób w miarę zrównoważony, bez przegrzewania się. Płace rosną. I to dobrze! Ale rosną w tempie, które daje przedsiębiorcom czas na dostosowanie. Jeśli zabraknie Ukraińców będziemy, w krótkim okresie mieli przegrzanie rynku pracy, a potem krach. To, ze w latach 2006 – 2008 [...]

Ograniczenia podaży w Polsce są strukturalne. Możemy podejmować działania zwiększające podaż pracy Polaków. Ale ich efekty w większości będą niewielkie i odłożone w czasie. Decyzja o podjęciu pracy jest wieloczynnikowa, wpływają na nią m.in.: płaca, pozapłacowe warunki pracy, umiejętności, wysokość podatków, odległość pracy od miejsca zamieszkania, dostępność mieszkań tam gdzie jest praca, praca lub brak [...]

Dekadę temu byliśmy narodem emigrantów. Od pięciu lat staliśmy się narodem imigrantów. Dekadę temu do pracy poza Polską wyjechało 2 miliony Polaków. Teraz corocznie w Polsce pracuje co najmniej milion imigrantów. Na podstawie danych Głównego Urzędu Statystycznego oraz badań Narodowego Banku Polskiego szacuje się, że w Polsce corocznie pracuje około 1 miliona Ukraińców, Białorusinów i [...]

Zdolność społeczności do przyciągania obcych, do czerpania i rozwijania obcych inspiracji, do twórczej syntezy swojego i obcego stanowi o sile państwa i narodu. Ale nasi narodowcy obcych chcą odpychać. Niepomni, że silni i wielcy byliśmy pod Grunwaldem. Wtedy po naszej stronie stali chrześcijanie, schizmatycy (prawosławni), muzułmanie i poganie! Po drugiej stronie stała chrześcijańska Europa. Jeśli [...]

1 2