Sądy, dlaczego i jak naprawić?

Potrzebujemy wiedzy o działalności publicznej przedstawicieli władzy by ich oceniać. Mamy prawo osądzać sędziów. Samodzielnie oceniać czy sprawiedliwości stało się zadość. Do tego potrzebujemy m.in. informacji o publicznej działalności sędziów. Ustawa z dnia 20 grudnia 2019 r.(druk sejmowy 69, sejm IX kadencji) przez jednych zwana kagańcową przez innych walentynkową wprowadza potrzebny i pożyteczny obowiązek upublicznienia [...]

Skonfliktowani o wpływy w sądach wyciągają informacje o sędziach. Dostajemy coraz więcej utajnionych informacji, które powinno być jawne z mocy prawa i powszechnie dostępne. Bo jawne powinny być zarówno listy poparcia nominowanych dla KRS jak i listy sędziów nominowanych przez Radę Państwa. Dostęp do informacji o władzy jest podstawą rozliczania władzy, każdej władzy, w tym [...]

Co prawda nie ma jednego modelu zabezpieczenia niezależności sędziów w Europie. Więc na zachodzie Europy politycy mogą na przykład nominować i awansować sędziów. Bo maja Kulturę! Kulturę, która rosła długi czas. Ale wy parobki ze Wschodu, choć nie ma w UE jednego modelu zabezpieczenia niezależności sędziów przyjmiecie jeden model. Model który wam narzucimy! U was [...]

Liberalizująca się rzeczywistość (już nikt nie plecie „o wyrokach sędziego się nie dyskutuje”), niskie poważanie sędziów wśród obywateli oraz polityczna zmiana generacyjna spowodowały, że potrzeba naprawy sądów znalazła drobne ujście w postaci PiSowskich reform. Dzięki PiS zwiększono jawność i pogłębiono podział władz sędziowskiej i legislacyjnej. Od istotnych drobiazgów typu jawność orzeczeń majątkowych sędziów, poprzez wprowadzenia [...]

Sędzia w tajemnicy podjął najlepszą możliwą decyzję. Skazał Jana Śpiewaka za rzekome pomówienie córki Ćwiąkalskiego. Ty z podziwu nad mądrą decyzją sędziego oczy w 5 złoty i rozdziawić buźię! A jak nie wierzysz lub wręcz wątpisz to jesteś z PiS! W cywilizowanej demokracji obywatele nie muszą wierzyć na słowo, że sprawiedliwości stało się zadość. Mogą [...]

Nominowanie sędziego przez osoby stronnicze jest potrzebne i pożyteczne! Domaganie się by zarówno osoby nominujące sędziów jak i sędziowie byli niezależni jest sprzeczne z demokracją. Niezależność nominujących i nominowanych od wyborców to władza nierozliczalna. Nominowanie sędziego przez osoby stronnicze nie wyklucza jego niezależności. Sędziów sądów federalnych w USA mianuje prezydent. Ich nominacje potwierdza Senat. Sędziowie [...]

Zbrodnie typu obszczany mur czy zakłócanie ciszy nocnej powinny być w pierwszej instancji sądzone w sądach obsadzonych zwykłymi obywatelami. Ten rozsądny pomysł od dwóch dekad regularnie wraca pod hasłem powołania sędziów pokoju. Od kilkunastu dni znowu jest obecny w mediach za sprawą przedwyborczych enuncjacji ministerstwa sprawiedliwości, które zarysowało założenia dotyczące „sędziów pokoju”. Z drugiej strony, [...]

Kontrola sądownictwa, przez układy i pozostałe władze jest niemożliwa bez kolaboracji części sędziów. A tę w Polsce dość łatwo uzyskać nominując swoich prezesów sądów. Dlatego w PRL prezesi sądów bez wyjątku, byli członkami PZPR. Wystarczyło mieć w każdym sądzie swojego prezesa i jednego czy dwóch swoich sędziów, by każdy sąd w całej Polsce był powolny [...]

W Polsce liczba osób, które są przetrzymywane w areszcie dłużej niż rok stanowi od dekad 25% do 30% wszystkich aresztowanych. Nie ma charakteru marginalnego. Prawo przewiduje teoretyczne górne granice trwania tymczasowego aresztowania. Jednak limity te mają charakter pozorny. Przewidziane w ustawie wyjątki, w praktyce pozwalają na przedłużanie czasu aresztowania w sposób automatyczny. Źródło: Ministerstwo Sprawiedliwości, [...]

Rządy prawa są instytucją zakorzenioną w zwyczajach społecznych. Nie ma wyabstrahowanej listy wymogów, na podstawie której można przesądzić, że w danym miejscu i czasie są, a w innym nie ma rządów prawa. Kontekst zawsze jest ważny. Ten oczywisty zdawałoby, się opis jest nieoczywisty dla przeciwników obecnej władzy i oficjeli UE. Ale tylko, gdy dotyczy prób [...]

1 2 3 4 5 6