Uncategorized

Nie potrzebujemy dyskusji o szafie Lesiaka i agentach.  Potrzebujemy natomiast porozmawiać o tym czy politycy zabierając nasze pieniądze, by dawać nam kolejne świadczenia są w stanie uczynić nas szczęśliwymi.  Opodatkowanie jednych i dawanie innym jest konieczne.  Ale musimy się razem zastanowić ile zabierać i co państwo będzie dawać.  Uważam, że należy wspierać słabszych i tych [...]

Kazimierz czy Hania?

Zameldowany jestem w Warszawie i od pewnego czasu męczyło mnie pytanie czy zagłosować w zbliżających się  wyborach samorządowych na Kazimierza czy Hanię. Początkowo skłaniałem się ku Kazimierzowi (patrz wpis z 12 lipca 2006).  Jest młodszy i wydawał się sprawny w rządzeniu.  Hania natomiast choć jest cwana jest niemądra. A jej ciągota do odnawiania się w [...]

Robić swoje, być u siebie

Doniesienia polityczne z ostatnich dni przynoszą nam informacje o tym, że przed laty premier Suchocka rozkazała tajnej policji zrywać plakaty swojej konkurencji politycznej, rzecznik praw dziecka Ewa Sowińska proponuje wprowadzić obowiązkową rejestrację par żyjących na kocią łapę, a Marek Kuchciński szef parlamentarnego klubu PiS twierdzi, że zamiast deficytu budżetowego mamy nadwyżkę. Pierwsze wydarzenie to bezprawie [...]

Macie to na co zasługujecie

Po raz pierwszy od kilkuset lat mamy szansę uczynić Polskę dynamicznym, sprawiedliwym i znaczącym krajem.  Niestety szansę tę marnujemy.  Praca i talent cały czas znaczą za mało, a układ i dojście za dużo. Spoza cienkiej otoczki demokracji wyzierają niezmienione mechanizmy władzy.  Urzędnicy i politycy cały czas rządzą tłumem poddanych. Nieliczni obywatele wśród Polaków czują się [...]

Patriotyzm

Spoiwem łączącym jednostki, klasy ekonomiczne i lokalne społeczności w naród jest miłość do państwa. Do miłości nie można nikogo przymusić. Miłość rodzi się spontanicznie z uznania użyteczności państwa, fascynacji doskonałością jego urządzeń politycznych i gospodarczych, oraz szacunku i przywiązania do osób składających się na naród. Tłoczenie zgniłych trucheł i rekwizytów z trumny II RP w [...]

Ekonomia polityczna – 3

Koniec dotychczasowych elit Elity nomenklaturowo ubeckie nie posiadają kompetencji do funkcjonowania w dojrzałym kapitalizmie.   Na dłużej mogą się utrzymać tylko w branżach o niskiej konkurencji (n.p. nieruchomości) oraz na pograniczu sektorów państwowego i prywatego. Pozostali albo zdążą  sprzedać rozwinięte na ukradzionym majątku i wątpliwych koneksjach przedsiebiorstwa, albo zbankrutują lub zostaną zmarginalizowani.  Ci oficerowie i towarzysze, którzy [...]

PiS uważam za obskurantów i etatystów, słowem nie lubię ich.  Ale czepianie się PiSu, że handluje stołkami i innymi korzyściami władzy by zbudować koalicję to hipokryzja.  W systemie proporcjonalnym, który do parlamentu dopuszcza więcej partii niż system większościowy taki handel jest konieczny by stworzyć większość popierającą rząd.  Gdy w zeszłym roku PO i PiS usiłowały [...]

Ekonomia polityczna – 2

Rewolucja gospodarcza = wojna kulturowa W gospodarce rolnoprzemysłowej istniał wysoki popyt na siłę mięśni oraz wykonywanie powtarzalnych czynności uświęconych tradycją lub regulaminem.  Wiedza ludzka zaklęta była w rzadko zmieniające się procesy produkcyjne. Tożsamość i status społeczny wynikały z wyuczonego i wykonywanego zawodu. Natomiast współczesna gospodarka jest w coraz większym stopniu oparta o usługi wymagające twórczego [...]

Wydaje się, że jest spora szansa, by PiS za trzy lata znowu wygrał wybory parlamentarne.  Działania PiS są popularne wśród wyborców, a sama partia pomimo pokoleniowych tarć pomiędzy starszymi lojalistami kaczorów, a młodymi skupionymi wokół Kazia Marcinkiewicza i jego kumpli zachowuje zdolność zorganizowanego działania.  Widzę trzy powody popularności PiS. Na szczęście, zjawiska które PISiorom dają [...]

Pustka intelektualna po PRLu

Jak tak sobie przeglądam kolejne numery gazet i słucham kolejnych audycji o agentach, lustracji i PRLu to widzę, że Mojżesz dobrze zrobił, że z Żydami szlajał się po pustyni tak długo, aż wymarli wszyscy którzy pamiętali niewolę.  W IV RP nikt nie chce zauważyć, że PRL minął i nie wróci.  Nasi mistrzowie pióra i tępej [...]

1 2 16 17 18 19 20