Współczesny liberał – Siatka bezpieczeństwa a nie hamak

Nie potrzebujemy dyskusji o szafie Lesiaka i agentach.  Potrzebujemy natomiast porozmawiać o tym czy politycy zabierając nasze pieniądze, by dawać nam kolejne świadczenia są w stanie uczynić nas szczęśliwymi. 

Opodatkowanie jednych i dawanie innym jest konieczne.  Ale musimy się razem zastanowić ile zabierać i co państwo będzie dawać.  Uważam, że należy wspierać słabszych i tych którym podwinęła się noga. Siła zgranej drużyny zależy od gwiazd jak i jej najsłabszych członków.  Czym silniejsi są najsłabsi tym silniejsza jest drużyna.  Możliwość konkurowania o polepszenie swego losu powinna być dostępna dla wszystkich na równych prawach. Bez siatki bezpieczeństwa, zasada więcej konkurencji, mniej przywilejów będzie pustym sloganem. Z siatką bezpieczeństwa dla słabych i poszkodowanych przez los najsilniejsi będą się musieli bardziej starać, a słabsi będą mieli szansę ich przegonić.

Jednak wynaturzenie siatki bezpieczeństwa w hamak dla klientów polityków szkodzi zarówno tym obywatelom, którzy są ograbiani by finansować te ekscesy, oraz tym którzy przyzwyczajając się do hamaka świadczeń zamykają się w rezerwacie nieudaczników i poddanych uzależnionych od siły swych politycznych sponsorów.

Stworzenie Polski sprawiedliwej i dynamicznej wymaga odwagi i pokory koniecznej do przeprowadzenia dyskusji o zamianie hamaka w siatkę bezpieczeństwa. Nie wiem co zrobić by wykręty i spory zastępcze w rodzaju szafy Lesiaka zniknęły z naszych dyskusji.  Wiem natomiast co zrobić by zniknęły z moich, proszę rozmówców o zmianę tematu.

0 comments… add one

Leave a Comment