Mam prawo wiedzieć

Czy jesteś pieczarką?

No wiesz, trzymany w ciemności i karmiony gó.... . Bo tak zdaje się Cię traktować Rzeczpospolita. W państwie kontrolowanym przez obywateli urzędnicy mają prawo ukryć przed  nami tylko tajemnice państwowe, oraz istotne tajemnice służbowe. O tym, że jest inaczej świadczą dwa przykłady opisane poniżej. Jeden z bankowości, drugi z oświaty.Informowanie Polaków o szczegółach sytuacji sektora [...]

Jestem autorem pomysłu wprowadzenia w Polsce angolamerykańskiej instytucji publicznego wysłuchania. Gdy zaczynałem propagować ten pomysł trzy lata temu wieszczono mi klęskę.  W ramach zespołu, który pisał program dla PO usłyszałem: „sam rozumiesz pomysł jest zbyt amerykański jak na Polskę.  Jego popularyzowaniem musi się przez kilka lat zająć jakiś profesor prawa z autorytetem”.  Tak to prawda [...]

1 2 3 4