Mam prawo wiedzieć

Zamówienia publiczne są teoretycznie jawne. Ale w praktyce jawność dotyczy informacji o charakterze formalno-prawnym tj. informacji dokumentujących przebieg zamówień publicznych. Natomiast informacje o gospodarczych efektach zamówień są niedostępne. Nie są zazwyczaj upubliczniane choć teoretycznie są jawne. Można się o nie prosić lub sądzić. Ale ich pozyskanie jest poza zasięgiem nie tylko zwykłego obywatela, ale również [...]

Mamy prawo wiedzieć do których mediów i ile naszych pieniędzy kierują urzędnicy. Zarówno bezpośrednio jak i korzystając ze swoich wpływów. Minister Skarbu powinien co roku przedstawiać w Sejmie raport o fakturach od mediów zapłaconych przez cały sektor publiczny oraz przez wszystkie spółki, gdzie sektor publiczny nominuje choć jednego członka rady nadzorczej. Jeśli tego prawa nie [...]

Tajemnice potrzebne są władzy. Obywatelom nie są potrzebne poza nielicznymi wyjątkami. Niestety na razie obowiązuje u nas domyślne zezwolenie na podsłuchiwanie i nagrywanie obywateli przez władzę oraz faktyczny zakaz nagrywania i podsłuchiwania władzy przez obywateli. Dowody zebrane przeciw obywatelowi z naruszeniem prawa są w Polsce dopuszczalne w postępowaniu karnym. Ale dowody zebrane przez obywatela z [...]

Publikacja taśm Wprost, nie narusza interesu narodowego. Narusza natomiast zdolność władzy i elit z nią stowarzyszonych do snucia dominującej narracji. Krzyk o odpowiedzialność, o dbanie o interes narodowy, o standardy ujawniania taśm jest niczym innym jak krzykiem o przywrócenie władzy zdolności snucia dominującej narracji. A ponieważ rozjazd pomiędzy dominującą narracją a prawdą był zbyt duży [...]

Prezes NBP Belka i minister spraw wewnętrznych Sienkiewicz na spotkaniu w lipcu ubiegłego roku uzgodnili zdjęcie bezpieczników przed politycznym użyciem władzy NBP do druku pieniądza na korzyść rządzących polityków. Miesiąc po rozmowie Sienkiewicza i Belki rząd opublikował „Projekt założeń projektu ustawy o zmianie ustawy o Narodowym Banku Polskim.", który to projekt realizuje uzgodnienia Belki i [...]

Tym razem to ustawa o monitoringu wizyjnym. Ministerstwo sprzedaje ustawę pod chwytliwym hasłem „Przeciw wielkiemu bratu”.  Ustawa wprowadzi kilka nieznaczących zmian, trochę więcej biurokracji oraz jedną bardzo istotną zmianę powiększającą zakres władzy państwa. Tak naprawdę będzie ustawą o zwiększeniu władzy urzędników, ograniczeniu obywatelom możliwości obrony przed państwem i złoczyńcami oraz stworzeniu kolejnych podstaw do represjonowania [...]

Sędziowie są jedną z trzech władz i jak każda demokratyczna władza w ostatniej instancji muszą być rozliczani przez obywateli. By obywatele mogli sędziów osądzać potrzebują koniecznych ku temu informacji.  Byśmy posiedli te informacje należy: 1. Publikować w internecie orzeczenia wraz z uzasadnieniem dla wszystkich sędziów i sądów wszystkich instancji, i co ważne umożliwić przeszukiwanie bazy [...]

Ważni urzędnicy oraz redaktor Robert Horbaczewski z „Rzeczypospolitej” wytropili rzekomy skandal: „wyciekły tajemnice 16 mln hipotek”!   Portal postawiony na Seszelach pozwala po wpisaniu adresu nieruchomości bądź numeru działki uzyskać wyciąg z ksiąg wieczystych dla 16 mln polskich nieruchomości. Straszna sprawa. Tymczasem w takiej Irlandii czy Anglii możesz wpisać w oficjalnej internetowej bazie adres nieruchomości i [...]

Kumoterstwo

Jeśli syn premiera jest takim specjalistą od transportu za jakiego uważa, go salon to dlaczego nie potrafi znaleźć pracy za granicą jak milion jego współobywateli? Chyba ma ku temu kompetencje? Niesprawiedliwie postawione pytanie? No cóż, jak Polska długa i szeroka państwowe posady rozdawane są po znajomości – od sprzątaczki i palacza kotłowni do dyrektorki i [...]

Anonimizajca wyroków sądowych to bzduraW Stanach i Europie internetowy dostęp do orzeczeń sądów pozwala poznać treść wyroków oraz ich strony. Władze w Polsce w rzekomej trosce o obywateli wymyśliły anonimizację wyroków sądowych, czyli pozbawienie wyroku jakichkolwiek cech pozwalających określić strony sprawy. Usuwane są imiona i nazwiska stron ale często również takie informacje jak miejscowość w [...]

1 2 3 4