Mam prawo wiedzieć

Tajemnice potrzebne są władzy. Obywatelom nie są potrzebne poza nielicznymi wyjątkami. Niestety na razie obowiązuje u nas domyślne zezwolenie na podsłuchiwanie i nagrywanie obywateli przez władzę oraz faktyczny zakaz nagrywania i podsłuchiwania władzy przez obywateli. Dowody zebrane przeciw obywatelowi z naruszeniem prawa są w Polsce dopuszczalne w postępowaniu karnym. Ale dowody zebrane przez obywatela z [...]

Publikacja taśm Wprost, nie narusza interesu narodowego. Narusza natomiast zdolność władzy i elit z nią stowarzyszonych do snucia dominującej narracji. Krzyk o odpowiedzialność, o dbanie o interes narodowy, o standardy ujawniania taśm jest niczym innym jak krzykiem o przywrócenie władzy zdolności snucia dominującej narracji. A ponieważ rozjazd pomiędzy dominującą narracją a prawdą był zbyt duży [...]

Prezes NBP Belka i minister spraw wewnętrznych Sienkiewicz na spotkaniu w lipcu ubiegłego roku uzgodnili zdjęcie bezpieczników przed politycznym użyciem władzy NBP do druku pieniądza na korzyść rządzących polityków. Miesiąc po rozmowie Sienkiewicza i Belki rząd opublikował „Projekt założeń projektu ustawy o zmianie ustawy o Narodowym Banku Polskim.", który to projekt realizuje uzgodnienia Belki i [...]

Tym razem to ustawa o monitoringu wizyjnym. Ministerstwo sprzedaje ustawę pod chwytliwym hasłem „Przeciw wielkiemu bratu”.  Ustawa wprowadzi kilka nieznaczących zmian, trochę więcej biurokracji oraz jedną bardzo istotną zmianę powiększającą zakres władzy państwa. Tak naprawdę będzie ustawą o zwiększeniu władzy urzędników, ograniczeniu obywatelom możliwości obrony przed państwem i złoczyńcami oraz stworzeniu kolejnych podstaw do represjonowania [...]

Sędziowie są jedną z trzech władz i jak każda demokratyczna władza w ostatniej instancji muszą być rozliczani przez obywateli. By obywatele mogli sędziów osądzać potrzebują koniecznych ku temu informacji.  Byśmy posiedli te informacje należy: 1. Publikować w internecie orzeczenia wraz z uzasadnieniem dla wszystkich sędziów i sądów wszystkich instancji, i co ważne umożliwić przeszukiwanie bazy [...]

Ważni urzędnicy oraz redaktor Robert Horbaczewski z „Rzeczypospolitej” wytropili rzekomy skandal: „wyciekły tajemnice 16 mln hipotek”!   Portal postawiony na Seszelach pozwala po wpisaniu adresu nieruchomości bądź numeru działki uzyskać wyciąg z ksiąg wieczystych dla 16 mln polskich nieruchomości. Straszna sprawa. Tymczasem w takiej Irlandii czy Anglii możesz wpisać w oficjalnej internetowej bazie adres nieruchomości i [...]

Kumoterstwo

Jeśli syn premiera jest takim specjalistą od transportu za jakiego uważa, go salon to dlaczego nie potrafi znaleźć pracy za granicą jak milion jego współobywateli? Chyba ma ku temu kompetencje? Niesprawiedliwie postawione pytanie? No cóż, jak Polska długa i szeroka państwowe posady rozdawane są po znajomości – od sprzątaczki i palacza kotłowni do dyrektorki i [...]

Anonimizajca wyroków sądowych to bzduraW Stanach i Europie internetowy dostęp do orzeczeń sądów pozwala poznać treść wyroków oraz ich strony. Władze w Polsce w rzekomej trosce o obywateli wymyśliły anonimizację wyroków sądowych, czyli pozbawienie wyroku jakichkolwiek cech pozwalających określić strony sprawy. Usuwane są imiona i nazwiska stron ale często również takie informacje jak miejscowość w [...]

Fakty są porażające, ale ich nie ujawnię, mawiali Kaczyńscy gdy rządzili. Mam ekspertyzy, ale ich nie pokażę twierdzi teraz prezydent Komorowski. I w rządzie i w opozycji mamy stare pierdziele z XIX wiecznym pojęciem demokracji.   Arcana imperii, czyli tajemnice władzy przez wieki były uznawane za istotne narzędzie władzy. Na szczęście w ostatnich 200 latach [...]

NBP ściemnia

NBP nie podaje już do publicznej wiadomości szczegółowych informacji o należnościach zagrożonych w polskich bankach. Pewno dlatego, że w bankach jest coraz lepiej... Ukrycie przed nami informacji o należnościach zagrożonych na bilansach naszych banków NBP tłumaczy następująco (podkreślenie moje): Począwszy od publikacji danych wg stanu na koniec marca br. Narodowy Bank Polski wprowadza zmiany w [...]

1 2 3 4