Euro? Dziekuje nie czyli tak

Dziękujemy nie, czyli tak. Powszechne przekonanie o naszym rychłym przystąpieniu do Euro ma sens, bo obniża koszt pożyczania przez państwo polskie i polskie podmioty. W obecnych warunkach może nawet w ogóle umożliwia nam pożyczanie za granicą. Ponadto wiara w przystąpienie do Euro zakotwicza ciągle wysokie u nasy oczekiwania inflacyjne. A po przystąpienie do Euro zmniejszy [...]

Wada Euro: brak fiskalnego Eurolandu Każda waluta warta papieru na którym jest wydrukowana oparta jest o podmiot polityczny, który w celu utrzymania politycznego przyzwolenia na jej dalsze istnienie transferuje kasę, by łagodzić szoki gospodarcze, które w asymetryczny sposób dotykają różne branże gospodarki i regiony.   Przykład mamy ostatnio. Wyobrażasz sobie co by się stało gdyby [...]

Wada Euro: identyczna polityka pieniężna dla różnych gospodarekUnia Europejska składa się z dwóch grup państw: dojrzałych i wolnorosnących gospodarek zachodnioeuropejskich, oraz szybko rosnących, poprzez w miarę łatwą imitację rozwiązań technologicznych i organizacyjnych gospodarek wschodnioeuropejskich.Jeżeli trend ten się utrzyma, my nadal będzięmy reformować naszą gospodarkę, a nasi młodzi i wydajni pracownicy nie wyjadą będziemy mieli po [...]

Euroland: Klub państw ponadprzeciętnie zadłużonych Dziś o Euro! Świat musi wierzyć, że Polska przyjmie Euro za własną walutę. Daje to nam niższy koszt pożyczania, może nawet w obecnym czasie w ogóle pozwala uzyskać zagraniczne finansowanie, zakotwicza oczekiwania inflacyjne na niskim poziomie, oraz zmusza Polaków do większej dyscypliny fiskalnej i pieniężnej. Ale nie jest w naszym [...]

1 2