Krytykom sukcesu uszczelniania podatków…

Ogłoszenie przez służby skarbowe pierwszych sukcesów w uszczelnianiu systemu podatkowego spowodowało wśród byłych ministrów finansów i niektórych ekonomistów modę na mówienie, że nie ma uszczelnienia, a jeśli już to wyższe wpływy są tylko wynikiem nieuzasadnionego przetrzymywania zwrotów VAT. Każdy ma prawo krytykować każdy rząd. Ale poważni ludzie, opierają swoje oceny o dane.

A dane są takie, że ustalenia nieprawidłowości skutkujących uszczupleniem podatków w ostatnich dwóch latach podwoiły się:

Źródło: „Sprawozdanie Roczne Kontrola Skarbowa”, Ministerstwo Finansów, różne lata

Co prawda, ustalenie to nie są pieniądze odzyskane. Wręcz w większości przestępstw podatkowych organizowanych przez grupy zawodowych przestępców w momencie ustalenia uszczuplenia, sprawca jest już daleko, a pieniądze nie do odzyskania. Ale rosną też i to skokowo w 2016 udaremnione zwroty wnioskowanego, a nienależnego podatku VAT. To już konkretna gotówka, która została w budżecie naszego państwa:

Źródło: „Sprawozdanie Roczne Kontrola Skarbowa”, Ministerstwo Finansów, różne lata

Jeszcze w 2010 udaremniono nienależnych zwrotów na niewiele ponad 7 mln złotych. A w 2016 po raz pierwszy suma udaremnionych, a nienależnych zwrotów przekroczyła po raz pierwszy miliard złotych!

Co zaś się tyczy, modnego wśród komentatorów i różnorodnych ekspertów doklejania do każdej wypowiedzi o uszczelnianiu systemu podatkowego słów: „że nie ma uszczelnienia, jest tylko opóźnianie należnych uczciwym przedsiębiorcom zwrotów VAT”, poniżej wykres z danymi o średnim czasie zwrotu podatku VAT:

Źródło: Ministerstwo Finansów, odpowiedzi na interpelacje poselskie

Sam oceń, czy służby skarbowe przeciętnie rzecz biorąc opóźniają, czy przyspieszają zwroty VAT.

0 comments… add one

Leave a Comment