Amerykanie prywatnie coraz bardziej oszczędni

Po wybuchu kryzsu w 2007 konsument amerykański zaczął po raz pierwszy od ćwierćwiecza oszczędzać. Natomiast państwo amerykańskie w reakcji na wzrost oszczędności swych obywateli na potęgę zaczeło pożyczać. Takie zadłużanie się nie jest do utrzymania na dłuższą metę.

Do roku 1982 stopa oszczędności amerykanów wynosiła 8-10%. Po tym roku systematycznie spadała poniżej 2%. Teraz już trzeci rok z rządu stopa osczędności w USA rośnie:
 

Źrodło: FED, St Louis, Personal Savings Rate (PSAVERT)

Stanowi to ogromną zmianę ponieważ po raz pierwszy od wprowadzenia ograniczeń konsumpcji podczas drugiej wojny światowej wartość kredytu udzielonego amerykańskim konsumentom spadła w tak dużym stopniu:

Źrodło: FED, St Louis, Total Consumer Credit Outstanding (TOTALSL)

Powyższy wykres jest wyrażone w miliardach dolarów. Poniżej ten sam wykres przedstawiamy za pomocą procentowej zmiany wartości kredytu konsumenckiego w USA. W rezultacie spadek kredytów jest lepiej widoczny. Widzisz tu okresy w których Amerykanie spłacali więcej kredytów niż zaciągali (spadek niebieskiej lini poniżej czerwonej). Dwa największe spadki znajdują się na początku (ustawowe ograniczenia kredytu w związku z drugą wojną światową), oraz na końcu (rekacja konsumentów na ostatni kryzys):

Źrodło: FED, St Louis, Total Consumer Credit Outstanding (TOTALSL)

Są to tylko prywante zachowania Amerykanów. Ich władze na  wzrost prywatnej skłonności  do oszczędzania zareagowały zwiększając dług publiczny (niebieska linia na poniższym wykresie), podcya gdz dług prywatny spadał (czerwona linia):

Źródło: FED Flow of Funds Z1 D1

Powyższy wykres pokazuje zmiany w ilości zaciągniętego kredytu, tj. gdy linia jest powyżej zera długów przyrasta. Czym wyżej linia jest od zera tym szybciaj narasta dług. I odwrotnie gdy na powyższym wykresie linia jest poniżej zera długów ubywa. Ten ogromny przyrost zadłużenia zilustrowany powyżej skutkuje tym, że dług publiczny USA osiąga coraz wyższe poziomy. Na poniższym wykresie widzisz dług w relacji do PKB. USA zadłużyły się bardziej jedynie na finansowanie swojego udziału w drugiej wojnie światowej:

Źródło: USgovernmentspending.com

Takie tempo zadłużania się nie jest do utrzymania na dłuższą metę. Żyjemy w naprawdę ciekawych czasach.  Gospodarka światowa będzie mocno niestabilna. Ale nic to. U nas Donald opowiada o zielonej wyspie wzrostu – zapomina dodać kupionego na kredyt i za unijne dotacje. A dziennikarze piszą, że "nagonka ekspertów robi się coraz bardziej groteskowa".
0 comments… add one

Leave a Comment