OFE

Wprowadzenie OFE skutkuje corocznym ujawnianie części ukrytego zadłużenia publicznego. Według oficjalnych statystyk dług państwa polskiego wynosi około 55% PKB. Gdy  jednak uwzględnić zobowiązania z tytułu wypłaty emerytur to dług publiczny Polski wynosi ponad 200% PKB. Władze ukryły przed obywatelami ¾ długu publicznego. Jednak za każdym razem, gdy budżet przelewa kase do OFE ujawniania jest część ukrytego dotąd zadłużenia.  Wypłaty do OFE zwiększają wydatki budżetu. Tym samym zwiększają deficyt budżetowy i oficjalne zadłużenie. Nie zmienia to co prawda zadlużenia Polski, tylko je ujawnia, ale tworzy też problem dla polityków.

Po pierwsze wypłaty pieniędzy z budżetu do OFE konkurują z bieżącymi wydatkami na potrzeby wyborców tu i teraz. A po drugie nasza konstytucja określa dopuszczalne zadłużenie publiczne na 60% PKB

Polityków kusi, by zawiesić, zmniejszyć lub zlikwidować wpłaty do OFE, lub przynajmniej tak zmienić definicję deficytu i długu, by wpłaty do OFE i narastające zadłużenie z tego tytułu nie były zaliczane do oficjalnego długu publicznego. Jednak politycy nie chcą swoimi głosami zmienić ustawowej definicji długu publicznego, gdyż boją się reakcji rynków finansowych (zamiatają kłopoty pod dywan!), oraz reakcji wyborców (stłucz pan termometr to poczujesz się lepiej).

Na przeciw tym oczekiwaniom politków wyszedł profesor Marek Góra z pomysłem obligacji, którymi rząd chce płacić OFE, a które to obligacje mają szanse zostać uznane przez Unię Europejską za transfer wewnątrz sektora publicznego, a więc nie będą zaliczane do długu publicznego. Marek Góra jak to w zwyczaju ma polska profesura stara się zrobić coś pożytecznego, ale przy okazji podlizać się władzy. Daje rządzącym pomysł, lepszy niż zawiesznie, zmniejszenie lub zlikwidowanie wpłat do OFE – ratuje OFE przed rozwiązaniem węgierskim, gdzie OFE właśnie są likwidowane. Ale daje pomysł, który zmiękcza ograniczenie budżetowe. Władza zamiast wybierać pomiędzy wydatkami dziś i odkładaniem na przyszłość dostaje możliwość dalszego fałszowania statystyki długu. Mamy więc zalew doniesień o tym, że emisja nowych obligacji wymyślonych przez Marka Górę nie będzie zwiększać zadłużenia…

0 comments… add one

Leave a Comment