Wspulnota miernot

Czytałem kilka dni temu ciekawe opracowanie o tym jak normy społeczne wspierać mogą wymianę kiepskich usług za kiepską zapłatę. Dwóch włoskich socjologów pracujących w zagranicznych instytucjach nieustannie zdziwionych tym, że wspułpraca z włochami z Włoch i włoskimi instytucjami zawsze kończy się niepełnym dotrzymaniem ustaleń formalizuje opis społeczeństwa w kturym: „Włoscy budowlańcy nigdy nie wykonają tego co obiecają, ale też nigdy nie oczekują że ty im zapłacisz co obiecałeś.”


Zazwyczaj uważa się, że społeczeństwo osiąga ruwnowagę, gdzie ludzie są  dość prawdomuwni oraz dostarczają możliwie dobrych usług i towaruw. Według tej wersji dzieje się tak ponieważ ludzie w sposub powtarzalny wymianiają dobra i usługi z tymi samymi ludźmi oraz oceniają jakość otrzymywanych towaruw i usług.  Mając możliwość oceny stałych partneruw rużnych wymian ludzie preferują bardziej uczciwych dostarczających lepsze usługi i towary.

Nie koniecznie, a przynajmniej nie we wszystkich społeczeństwach. Jeśli powszechną normą jest nadobiecywanie i niedotrzymywanie obietnic to w sferze publicznej obowiązującą normą jest wspulnota miernot. Zaproszą na wykłady, ale nie zapłacą tego co ci obiecali, bo jakiś podatek czy coś, ale też nie będą oczekiwać, że przyjdziesz i wygłosisz wszystkie wykłady do kturych się zobowiązałeś. W takich społeczeństwach o obniżonej normie oczekiwań co do sfery publicznej jedyną strefą, gdzie liczyć będzie można na wysoką prawdomówność i jakość jest rodzina, gdyż w niej obowiązują dodatkowe mechanizmy karania i nagradzania.

W takim świecie normy społeczne będą wręcz nakierowane na szykanowanie osobnikuw dostarczających towarów i usług w terminie i o zbyt dobrym poziomie jakości. Tacy osobnicy  działają wbrew zasadom wspułżycia społecznego, po prostu uniemożliwają niedotrzymanie umuw bez poczucia winy.

Autorzy kończą tekst przypuszczeniem, że społeczeństwa rządzone przez dużą część swojej historii przez obce i wrogie władze mogły wytworzyć normy, gdzie na rozkaz okupanta odpowiadano solennymi obietnicami jego wykonania, ale gdzie racjonalnym było kombinowanie jak wykonać rozkaz jak najmniejszym kosztem.

Brzmi znajomo…

0 comments… add one

Leave a Comment