Szkoła wyższa feudalna – 8

Kilka tygodni temu uniwersytet Shanghai Jiao Tong University opublikował swój doroczny ranking 500 najlepszych uniwersytetów na świecie.   Z Polski na liście są dwa uniwersytety, oba na końcu w czwartej setce. Dziś pojawił się ranking The Times Higher Education  podający 200 najlepszych uczelni świata. Z Polski nie ma tam ani jednej.

Ale spoko profesor minister Kudrycka przepycha przez Sejm swoją pseudoreformę. No nie przepraszam, jest jedna wielka zmiana, mój dyplom z Harvardu nie będzie wymagała nostryfikacji i będzie uznany w Polsce z mocy prawa. Wielkie dzięki pani profesor minister. Jakoś radziłem sobie bez tej reformy. I po niej też będę sobie radził. Łaski bez. Natomiast  pani profesor minister pod rozwagę polecam kilka pytań:

(1) Jak wytłumaczy Pani minister że w USA jest najwięcej najlepszych uniwersytetów a nie ma tam ani Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, ani Ustawy o Szkolnictwie Wyższym, ani Ustawy o Stopniach Naukowych i Tytule Naukowym oraz o Stopniach i Tytule w Zakresie Sztuki?  Nadmienię, że nie ma bo zakazuje tego konstytucja USA, która stamowi, że rząd ma władzę tylko w obszarach wymienionych w konstytucji. A że konstytucja USA nie mówi nic o uniwersytetach to rząd ma zakazane tworzenie Ministerstwa Uniwersytetów lub Ustaw o Uniwersytetach.

(2) Czy Panie minister widzi związek pomiędzy sposobem wyboru szefa uczelni w Polsce a tym, że polskie uczelnie to folwarki  profesorów? Dla czytelnika niezorientowanego  w szczegółach organizacji naszych uczelni nadmienię, że w Polsce szefa uczelni wybierają profesorowie i że  wybrany w ten sposób rektor ma mało władzy. Jest tak naprawdę uzaleznionym od profesury reprezentantem jej interesów. Natomiast w USA szefa uniwersytetu wybierają rady powiernicze złożone z osób, które nie są powiązane z uczelnią, a prezydent uczelni amerykańskiej ma o wiele więcej władzy od polskiego rektora.

(3) Dlaczego w Polsce upadłość uczelnie państwowej jest zakazana z mocy prawa? Jaki mamy pożytek z takiego zakazu? Jeśli by ktoś się pytał to owszem w USA każda uczelnia może zbankrutować.

 

Inne wpisy o uczelniach:

Darmowe studia to dotowanie bogatych przez biednych – 10 czerwca 2010 – W Irlandii w 1996 w trosce o równość szans zniesiono odpłatność za studia. I co? Zliwidowanie odpłatności za studia ani trochę nie zmniejszyło różnicy w uczęszczaniu na studia pomiędzy dziećmi białych kołnierzyków (pracowników umysłowych), oraz dziećmi niebieskich kołnierzyków (pracowników fizycznych).

Czy Ministerstwo wie lepiej ilu wykładowców powinno przypdać na studentów? – – Nie wie, bo wiedzieć nie może wiedzieć. W USA ilość studentów przypadających na profesora zmienia się na każdej uczelni zgodnie z popytem studentów, podażą profesorów, oraz aktualnymi pomysłami na sposób uczenia. U nas ze szkodą dla studentów i uczelni proporcje wykładowców reguluje ministerialne rozporządzenie.

Ministerstwo rozwiązywania problemów własnego autorstwa

Polskie prawo upadłościowe nie przewiduje bankructwa uczelni państowych.  – Ale rzeczywistość jest nieubłagalna. Spada ilość osób młodych, a niedługo spadnie ilość studentów. Zamiast wprowadzić normalność, czyli pozwolić na upadłość niewypłacalnych uczelni państwowych minister Kudrycka wymyśliła, że uczelnie państwowe, które mają zbyt duży deficyt zamiast rektora z profesorskiego wyboru dostaną rektora z ministerstwa na trzy lata restrukturyzacji finansowej uczelni.  

A co o naszych uniwersytetach myślą studenci?Polacy chętnie wyjeżdżają na studia poza polskimi uczelniami, ale z zagranicy już niewielu szuka okazji studiowania w Polsce.

Nasze kiepskie uczelnie –  Wedle wszystkich dostępnych mierników jakości polskie uczelnie na tle uczelni międzynarodowych wypadają słabo.

Szkoła wyższa feudalna – 

 

0 comments… add one

Leave a Comment