Dogonimy Europę…?

Chcemy żyć na stopie Europejskiej. Ale pracować w tym samym stopniu już niekoniecznie. Polacy w porównaniu do Europejczyków  mniej pracują. Mamy jedną z najniższych stóp zatrudnienia (czyli ilość osób pracujących do osób w wieku produkcyjnym).
 

Na wykresie poniżej widzisz stopę zatrudnienia dla Polski podzieloną przez stopę zatrudnienia dla UE. Oba wskaźniki zmianiają się z czasem, ale dla Polski po latach 1993-1997 gdy rządzące SLD wprowadziło różne „prosocjalne ułatwienia” stopa zatrudnienia spadała jeszcze przez długi czas, po rządach AWS zaczeliśmy gonić Europę pod względem udziału pracujących obywateli w społeczeństwie, ale robimy to wolniej niż szło nam ułatwianie uciekania z rynku pracy:

Źrodło: Eurostat

Co prawda ten sam wskaźnik w porównaniu do krajów naszego obszaru kulturowego nie wygląda tak źle, bo powoli ale doganiamy większość z nich:

Źrodło: Eurostat

To jednak niestety już kraje z kręgu bałaganiarskiej kultury południowej uciekły nam daleko i trudno idzie ich doganianie:

Źródło: Eurostat

A solidne i pracowite kraje Europy północnej zostawiły jeszcze dalej  w tyle. My podwyższamy udział pracujących pośród osób w wieku produkcyjnym, ale oni robią to samo. I niektórzy jak Niemcy, Austria i Holandia zwiększają ostatnio udział pracujących w tym samy tempie co my, choć mają już wyższą stopę zatrudnienia:

Źródło: Eurostat

W ten sposób nie dogonimy ich poziomu życia. Możemy co najwyżej marzyć, że będziemy pracować wydajniej, albo twierdzić, że zależy nam bardziej na miłym spędzaniu czasu poza pracą…

0 comments… add one

Leave a Comment