Linki – cena za postrzegane ryzyko

Przez wiele lat oprocentowanie na obligacjach Niemiec uważanych za państwo rozsądnie zarządzające swoimi finansami, oraz pozostałych państw europejskich było niemal identyczne.
 
Jednak jakieś dwa lata temu pod wpływem kryzysu finansowego zmieniło się postrzeganie ryzyka,. Różne państwa europejskie płacą teraz różne oprocentowanie na swoich obligacjach. Niedawny raport ekonomistów Deutsche Bundesbanku wskazuje, że głównymi czynnikami różnicującymi wysokość oprocentowania oczekiwanego przez rynki są: (i) obecność dużego w stosunku do gospodarki sektora bankowego, (ii) niski udział kapitałów własnych w finansowaniu banków, (iii) wysoki poziom długu publicznego, (iv) prognozowane wysokie deficyty sektora publicznego.
 
Owszem można przez długi czas prowadzić nierozsądną politykę gospodarczą, ale dzień zapłaty  przyjdzie wcześniej, czy później. A tymczasem może znowu postymulujemy sobie gospodarkę przed kolejnymi wyborami? Może odłożymy podniesienie wieku emerytalnego, lub odłożymy likwidacje spec emerytur uprzywilejowanych grup zawodowych?

0 comments… add one

Leave a Comment