Nasz Drogi Długu – 13

Zachód jest bankrutem, nam może się uda.

W sprawie długu publicznego czuje się jak wołający na puszczy. Piszę i mówię o faktach, ale w tak dużym stopniu rozmijam się z powszednim widzeniem finansów naszego państwa, że czuję się jak wariat. W ramach terapii od czasu do czasu funduje sobie lekturę opracowań poważnych instytucji z zagranicy. Dziś daję kilka akapitów z opracowania Bank of International Settlements:

„Od początku kryzysu finansowego dług publiczny państw uprzemysłowionych wzrósł dramatycznie. I w dającej przewidzieć się przyszłości nadal będzie rósł. Wiele z tych państw czeka również wzrost wydatków publicznych związanych ze starzeniem się ich społeczeństw. (…)

Nasze prognozy długu publicznego skłaniają nas do wniosku, że dotychczasowy sposób zarządzania poziomem długu publicznego jest w wielu państwach nie do utrzymania. Drastyczne działania będą potrzebne, by zahamować szybki wzrost obecnego i przyszłego długu publicznego oraz złagodzić niekorzystny wpływ wysokiego zadłużenia na długoterminowy wzrost, oraz stabilność pieniężną. (…)

Według prognoz OECD łączny dług publiczny państw uprzemysłowionych w roku 2011 przekroczy 100% — wydarczenie, które dotychczas nie miało miejsca w czasach pokoju.

Jak kolwiek źle mogą wyglądać owe liczby opierania się na oficjalnych danych będzie mylące. Szybkie starzenie się społeczeństw spowoduje powstanie wielu kosztów, które nie są uwzględnione w oficjalnych szacunkach budżetowych. Rozmiar tych przyszłych zobowiązań można tylko zgadywać. Wedle naszej wiedzy nie istnieją rzetelne i pełne szacunki już zaciągniętych zobowiązań publicznych. (…)”.

Koniec cytatu. A tytułem ilustracji tezy autorów wykres, który zawiera prognozę kosztów odsetkowych długu publicznego jako procent PKB dla wiodących państw przemysłowych:

 

Źródło:  "The future of public debt: prospects and implications"

Stephen G Cecchetti, M S Mohanty and Fabrizio Zampolli,

BIS Working Papers No 300, March 2010

Nasz dług też rośnie. Ale wynika to ze zwyczajnej rozrzutności, a nie z konieczności ratowania banków. Nasze banki trzymane były za mordę przez nadzór, więc dały stosunkowo mniej nietrafionych kredytów. Nie ma na razie takiego kryzysu jak na zachodzie. Kryzys wręcz uratował nas, bo przerwał nadmuchiwanie bańki, która nam pieknie rosła, przywrócił na chwilę ceny aktywów do prawie rozsądnego poziomu i zdewaluował złotówkę. Teraz w oczekiwaniu na  dalszy wzrost i prszystąpienie do Euro rośnie złotówka, rośnie wartość naszych aktywów, rośnie też znowu bańka.  Ale na szczęście mamy jeszcze po drodze zderzenie się z konstytucyjnym limitem długu. Limit ten co prawada zostanie niebawem wykastrowany przez zmianę definicji długu wedle której część długu okażę się nie być długiem. Ale i tak spowodowało to już zwiększenie oszczędzania przez nasze państwo, oraz zwiększyło choć trochę świadomość Polaków co do rzeczywistego stanu zadłużenia publicznego. Mamy jeszcze szansę uniknąć niewypłacalności naszego państwa. Może się nam uda…

 

Inne wpisy z cyklu Nasz Drogi Długu:

Prawdziwy dług publizny USA wynosi ponad 400% PKB–  … to znaczy co najmniej 400%!

Od dawno wiadomo, że państwa fałszują statystykę długu publicznego – Grecy fałszują dane statystyczne! Jakie to straszne! Jak mogli?! Po pierwsze nie tylko Grecy, lecz wiele innych państw Europy. Po drugie dawno o tym wiadomo.

Nasz Drogi Długu 10 –  – Jeśłi już nawet Bank of International Settlements pisze, że gospodarka państw rozwiniętych stoi na kruchym fundamencie nadmiernego i rosnącego długu, oraz systemu finansowego stworzonego do wywoływania coraz większych kryzysów to jest naprawdę niewesoło.

Wcześniej czy później wysokie i rośnące zadłużenie jest niebezpieczneZadłużający się kraj może przez wiele lat komfortowo żyć na kredyt. Jednak jeśli dług rośnie, a możliwości spłaty tego długu kurzczą się to przychodzi dzień, gdy koszt spłaty długu dla kraju, któremu już i tak brakuje pieniędzy nagle gwałtownie rośnie. W takiej sytuacji obecnie jest Grecja.

Suma długu oficjalnego i ukrytego dla 26 krajów – 

Ukryty dług emerytalny Polski na tle innych krajów  –

Jak definiować dług  – Media informują, że zbliżamy się powoli do ustawowych (50% i 55%) i konstytucyjnych (60%) ograniczeń długu publicznego do PKB. Nawet sensowni ludzie zaczynają teraz kombinować jak zmienić definicję długu, byśmy tych granic nie przekroczyli. Takie manipulowanie przy definicji długu będzie równie skuteczne jak tłuczenie termometru na wieść o chorobie.

Licznik DługuJak dobrze pójdzie to w przyszłym roku w realu w okolicach Sejmu zawiśnie licznik długu, który  odliczał będzie narastanie naszego długu.

Minister Rostowski wybrał się jumaćObecny minister finansów przeniósł kasę z Funduszu Rezerwy Demograficznej, który miał stanowić rezerwę na wypłaty emerytur, gdy społeczeństwo się zestarzeje na wypłatę emerytur w bieżącym roku. JEDNAK POTEM SIĘ WYCOFAŁ Z TEGO POMYSŁ

U

Polska liderem konsumpcji Choć my Polacy jesteśmy na dorobku, to wśród narodów świata jesteśmy jednym z liderów konsumpcji. Konsumpcja jako procent PKB jest w Polsce ponadprzeciętnie wysoka.

Żyć na kredyt, czy oszczędzać?Życie na kredyt to transfer konsumpcji z przyszłości w teraźniejszość.  Trochę dziś kosztem jutra zawsze można wydać ale w rozsądnych rozmiarach zwłaszcza jeżeli inwestujemy. Czy nasze obecne życie na kredyt jest rozsądne osądź sam.

Nasz Drogi Długu Publiczny! Mija kolejny rok demokracji i rynku. I wszytko jedno czy ministrem finansów jest Balcerowicz czy Kołodko, czy rządzi SLD, czy PO jak co roku, jest Cię Nasz Drogi Długu Publiczny coraz więcej.

Czy Polska zbankrutuje? – 7 stycznia 2009 – Według oficjalnej statystyki polski dług publiczny w relacji do PKB wynosi około 45%.  Jednak naprawdę dług publiczny Polski sięga powyżej 200% PKB.

 

0 comments… add one

Leave a Comment