Linki – wydalenie lub wyjście z Eurozony

Przy okazji kryzysu greckiego mówiono o wydaleniu lub wyjściu z Eurozony. Tak się składa, że już w grudnu ubiegłego roku Europejski Bank Centralny poświęcił temu tematowi opracowanie p/t "Withdrawal and expulsion from the EU and EMU – some reflections".  Wniosek autorów? Opuszczenie Eurozony, bez opuszczenia Unii Euroejskiej jest prawdopodobnie sprzeczne z prawem unijnym. A wydalenie z Eurozony choć dopuszczalne jest niemożliwe do przeprowadzenia.

0 comments… add one

Leave a Comment