Jednomandatowe Okręgi Wyborcze – 2

Pewien czas temu napisałem wpis p/t "Dziesięć skutków wprowadzenia jednomandatowych okręgów wyborczych". Pod punktem 9 owego wpisu napisałem: "Spadną wydatki na socjal. O zwycięstwie decydować będzie mała liczba niezdecydowanych okręgów wyborczych. Dla polityków straci sens ustanawianie transferów społecznych obejmujących wielkie grupy wyborców. Będa oni raczej starali się wymyślić takie wydatki  na których skorzystają ich lokalni wyborcy."


Tę tezę ładnie dokumentuje raport autorstwa Milesi-Ferretti, Perotti i Rostagno p/t "Electoral Systems and Public Spending". W raporcie tym autorzy dzielą wydatki publiczne na zakup konkretnych dóbr i usług, oraz programy transferu pieniędzy za pomocą budżetu do szerokich grup społecznych, oraz dokumentują, że w krajach gdzie funkcjonują JOW na wydatki publiczne skłądają się raczej zakupy konkretnych dóbr i usług — dzieje się tak, bo wydatki te jest łatwiej adresować do poszczególnych regionów, niż programy transferów do szerokich grup społecznych.

0 comments… add one

Leave a Comment