Linki – kryzysy chodzą stadami, a stada te karmi dług

W zeszłym roku profesorowie Carmen Reinhart i Kenneth Rogoff opublikowali książkę p/t "This Time is Different: Eight Centuries of Financial Folly". W książce tej dokumentują iż poważne kryzysy finansowe zdarzają się regularnie i mają mniej wiecej te same przyczyny. Główną przyczyną jest nadmierne zadłużanie się państw. A najlepszym wskaźnikiem wyprzedzającym kryzysu jest szybkie tempo przyrostu długu publicznego. W marcu tego roku Reinhart i Rogoff opublikowali w NBER kolejne opracowanie w temacie kryzysów p/t "From Financial Crash to Debt Crisis", w którym dokumentują iż szybkie tempo przyrostu długu publicznego często związane jest z ratowaniem instytucji finansowych przez państwo. Poniższy wykres z tego opracowania znakomicie ilustruje powiązanie pomiędzy długiem a kryzysami.

Żółte słupki mierzone na lewej osi Y (t.j. pionowej) wyznaczają procent krajów, który odmawiał w danym roku terminowej spłaty swojego długu. Różowymi słupkami mierzonymi na prawej osi Y zaznaczony jest procent krajów z inflacją powyżej 20% rocznie. Natomiast, niebieska linia zaznacza przeciętny dług publiczny do PKB:

 

Źródło: Reinhart & Rogoff, "From Financial Crash to Debt Crisis",

NBER Working Paper 15795, March 2010

Spójrz na ten wykres jeszcze raz, zobacz co się dzieje z niebieską linią od roku 2006. 🙁

Wiem, wiem znowu usłyszę czarnowidztwo, pesymizm i marudzenia starego(?) dziada, ale z faktami staram sie nie polemizować tylko zbierać i rozumieć. A fakty sugerują, że zbliża się kryzys niewypłacalności wielu państw…

0 comments… add one

Leave a Comment