Smieci – 2

Śmieci staną się w Polsce tematem politycznym podobnym autostradom. Nie dość, że mamy mało wyspisk śmieci, których pojemność się wyczerpuje to jeszcze niedługo nie będziemy spełniać unjjnej  dyrektywy wysypiskowej, która nakazuje zmniejszyć ilość smieci składowanych w wyspiskach.

I rzeczywiście, gdyby spojrzeć na procentowy rozkład sposobu utylizacji śmieci to Polska  (kolumna obrysowana pogrubioną linią) wraz z całą Europą Wschodnią większość śmieci wysyła na wysypiska (ang. landfill):

 

Źródło: Eurostat Newsrelease 43/2010 – 19 March 2010

Jest jednak jedno poważne „ale”.  Polacy produkują mniej śmieci niż Europejczycy z Europy Zachodniej. Na głowę obywatela Polak rocznie produkuje 320 kg śmieci. Podczas, gdy Duńczyk produkuje 802 kg śmieci:

 

Źródło: Eurostat Newsrelease 43/2010 – 19 March 2010

Oznacza to, że na wysypisko przeciętny Polak wyrzuca ilość śmieci bliską unijnej średniej, a mniej niż np Irlandczyk, Hiszpan, czy Brytyjczyk:

 

Źródło: Eurostat Newsrelease 43/2010 – 19 March 2010

Jednak ponieważ dyrektywa wysypiskowa  limity redukcji ilości śmieci trafiających na wyspiska liczy jako procent śmieci produkowanych w danym kraju to niedługo nasze władze będą się tłumaczyć przed Unią.  Warto wtedy będzie pamiętać, że w ilościach absolutnych nie wyrzucamy na wyspiska aż tak dużo śmieci jak wielu obywateli Europy Zachodniej.
 
Inne wpisy na temat śmieci:
 
Wciskanie śmieciowego kitu  –  – Według posłów sposobem na sprostanię przez Polskę wymogom dyrektywy wyspiskowej ma być zabranie gospodarki odpadami firmom i przekazaćnie gminom.

0 comments… add one

Leave a Comment