Linki – Pompować bańkę, czy zadbać o wypłacalność?

Linki 16 marca 2010

Jeff Sachs i George Osborne w weekendowym weekendowym Financial Times argumentują za odejściem od koncentrowania się na krótkoterminowych wskaźnikach wzrostu gospodarczego  na rzecz zadbania o średnioterminową wypłacalność państw.

Wpisują się tym samym w głównę debatę ekonomiczną naszych czasów. W debacie tej  jeden obóz za obecny kryzys wini państwa, które nie dość, że chronicznie wydają więcej niż zarabiają, to jeszcze by ułatwić sobie napędzanie koniunktury słabo regulują rynek finansowy. Drugi obóz za kryzys wini chciwość rynków finansowych. Ci pierwsi chcą obniżki wydatków i podwyżki podatków, gdyż boją się niewypłacalności państw. Ci drudzy chcą podwyżki wydatków, gdyż boją się spadku koniunktury gospodarczej.

Sachs i Osborne twierdzą, iż przed nami czas wolniejszego wzrostu. Szybszy wzrost osiągniemy odkryciem następnej generacji nowych technologi i kolejnymi inwestycjami w kapitał ludzki. Zwiększenie wydatków, by stymulować koniunkturę tylko napompuję kolejną bańkę. Według nich należy chronić poszkodowanych pęknięciem bańki, aż wypracujemy kolejne lata wzrostu,. Ale wiarę w to, że dobre i wydajne miejsca pracy zostaną stworzone wyższymi wydatkami państwa na pompowanie baniek lub kopanie rowów uznają za naiwną.

0 comments… add one

Leave a Comment