Linki – sprostać kryzysowi stworzyć państwo Europa

Linki 12 marca 2010

Co Europa może zrobić z rosnącymi deficytami i długiem? Jak zarządzać wypłacalnością Unii, gdy budżety ustalają suwerenne państwa? Parlament Europejski otrzymał niedawno odpwiedzi na te pytania od czterech znanych ekonomistów:

Profesor Sylvester C.W. Eijffinger proponujue, by europejscy ministrowie finansów ustanowili fundusz na ratowanie państw europejskich. Funduszem tym będzie zarządzała Komisja Europejska. W ten sposób bez formalnego naruszenia suwerenności Komisja uzyska faktyczną władzę nad poziomem dochodów i wydatków tych z państw europejskich, które będą chciały uratować swą wypłacalność korzystając z funduszu.

Profesor Charles Wyplosz stwierdza, że zadłużenie państw Europejskich osiągnęło historycznie bezprecedensowy poziom. Pakt Stabilności i Wzrostu, który miał uwspólniać politykę budżetową państw europejskich nie sprawdził się. Rozwiązaniem jest spowodowanie, by na poziomie państw europejskich wprowadzono procedury gwarantujące utrzymanie wypłacalności poszczególnych państw. Ratowianie niewypłacalnych państw ze wspólnych pieniędzy jest sprzeczne z prawem, ekonomicznie nieuzasadnione i politycznie niebezpieczne.

Natomiast Daniel Gros argumentuje za powołaniem Euro(pejskiego) Funduszu Walutowego. Każdy kraj mógłby skorzystać z pomocy EFW pod określonymi warunkami. Naprzykład po zatwierdzeniu planu restrukturyzacji finansów publicznych danego kraju przez Komisję Europejską.

Profesor Guillermo de la Dehesa drogą eliminacji jako najlepszą alternatywę przedstawia wspólne europejskie obligacje emitowane razem przez państwa europejskie. Bankrutcwo Grecji doprowadzi do kłopotów w innych państwach europejskich. Wpuszczenie Międzynarodowego Funduszu Walutowego ułatwi Ameryce rozgrywanie poszczególnych państw europejskich (np. Grecja gdzie są ważne bazy amerykańskie może zostać potraktowana lepiej). Powołanie Europejskiego Funduszu Walutowego zajmie zbyt długo by było przydatne w obecnym kryzysie. Pozostaje więc tylko wspólna emisja obligacji, oraz, by zachować wiarygodność tych obligacji wzmocnienie kar zawartych w Europejskim Pakcie Stabilności i Wzrostu.

0 comments… add one

Leave a Comment