Linki – dług grecki, długiem niemieckim

W międzynarodowym internetowym wydaniu Spiegel fajny i wyczerpujący artykuł o kryzysie greckim i Euro. Jeśli masz kwadrans i czytasz po angielsku naprawdę warto się z nim zapoznać. Poniżej dwa najciekawsze dla mnie wątki z artykułu w mojej niż redaktorów Spiegela interpretacji.

Pożyczali z Europejskiego Banku Centralnego na 1% i inwestowali na 5%. Kto i w co? Europejskie banki i w obligacje rządu greckiego. Teraz niemieckie banki mają tych obligagacji na sumę Euro 32 miliardów, a francuskie banki prawie dwa razy tyle. Jeśli Grecja zaprzestanie spłaty swoich długów to cała Europa ma problem. A podatnicy niemieccy i francuscy będą spłacać długi podatników greckich choć prawo unijne akurat tego zabrania. Czy chcemy tego czy nie dług grecki jest prawie długiem niemieckim, nawet jeśli politycy twierdzą, że jest inaczej.

Grecy i inne kraje o zbyt wysokich kosztach produkcji nie mogą zakazać napływu towarów niemieckich, ani nie mogą zdewaluować waluty by napływ ten powstrzymać bo za walutę mają Euro. Ich pracownicy i firmy muszą obniżyć koszt produkcji: obniżyć płace i ceny. Dewaluacja waluty była fajniejsza, bo wyborcy nie widzieli bezpośredniego przełożenia z decyzji polityków o dewaluacji na mniejszą siłę nabywczą. Obniżka płac i cen wynikająca bezpośrednio z decyzji rządowych jest dla polityków mniej atrakcyjna, bo naraż ich na gniew wyborców. Politycy greccy i z podobnych jej krajów chcą, by politycy niemieccy zwiększyli płace i poziom konsumpcji w Niemczech, by Niemcy więcej importowali, a mniej eksportowali.

1 comment… add one
  • Art Mar 11, 2010, 9:40 am

    W jaki sposób politycy niemieccy mogą podnieść płace ?
    Jeśli podwyższą wynagrodzenia w budżetówce, będą musieli jednocześnie podnieść podatki – efekt krótkotrwały.
    Jeśli wprowadzą płace minimalne z pułapem wyższym niż rynkowy, wzrośnie bezrobocie…

Leave a Comment