Linki – od obligacji do integracji

Linki 9 marca 2010

W zeszłym tygodniu we Wprost dałem artykuł o tym jak emisja wspólnych obligacji państw Unii Europejskiej pozwoli stworzyć państwo federalne. W piątek zeszłego tygodnia belgijski premier Yves Leterme zaproponował krok w kierunku państwa europejskiego polegający na stworzeniu albo ministerstwa finansów UE, albo unijnej agencji zarządzającej długiem. Zaraz po nim Wolfgang Schauble niemiecki minister finansów zaproponował stworzenie Europejskiego Funduszu Walutowego, który będzie ratował państwa UE przed niewypłacalnością. Ale w zamian zwięszkając  unijną kontrolę nad państwami narodowymi w postaci m.in. ściślejszego nadzorowania finansów państw, oraz różnych kary za nieprzestrzeganie unijnych wymogów jak na przykład pozbawienie prawa  do głosu na spotkaniach ministrów państw UE.

Budowniczy państwa Europa wzorują się na USA. Jak pisałem rok temu, genialny sekretarz skarbu Hamilton za jednym ruchem stworzył dolara USA, rozwiązał kłopoty z długiem stanów, oraz powołał do życia państwo federalne.

0 comments… add one

Leave a Comment