Lewica jest reakcyjna, a prawica postępowa – 4

Lewicowi elityści

Siedzą sobie w salonie panowie w tużurkach i dyskutują nad niedolą ludu. I najczęściej wymyślają, że dla ludu lepiej będzie, gdy władza i majątek przejdzą w ręce elit. To nie jest wyłącznie złośliwość, lecz opis istotnego elementu dyskursu o naszych urządzeniach społecznych i gospodarczych.

Nie podoba się komuś kandydat do Trybunału Konstytucyjnego? To trzeba zabrać politykom możliwość nominowania sędziów Trybunału i przekazać ją rektorom wydziałów prawa. Nie podoba się TVP to trzeba oddać ją w ręcę twórców. Te dziwne pomysły wychwala w bieżącym numerze „Polityki” Jacek Żakowski główny cheerlider salonowych lewicowców. Zagalopował się tak daleko, że proponuje nawet, by RPP wybierały senaty uczelni ekonomicznych. 

Przyznam, że nie wiem dlaczego w Polsce jest tak mocne parcie na oddanie istotnych urządzeń społeczno-gospodarczych, oraz państwowewgo majątku we władanie elit. Ale nie jesto to tendencja nowa.

Kilka miesięcy temu na kolacji klubu Harvardzkiego z Jaroslawem Kaczyńskim prezes PiS przypomniał podobny mechanizm z przeszłości: za późnej przedsolidarnościowej komuny na każde prawie stanowisko kierownicze w Polsce obowiązywał wymóg posiadania wykształcenia wyższego. Chciałeś być kierownikiem sali w restauracji? Potrzebowałeś posiadać dyplom magistra. Jednym z pierwszych osiągnięć Solidarności było zniesienie tego absurdalnego wymogu.

Jest w zachwalaniu obsadzania stanowisk z nadania elit trochę modnego niegdyś na lewicy kroporacjonizmu. Jest też sporo obawy przed demokracją. Elitom lepiej i łatwiej ułożyć się z innymi elitami kontrolującymi jakiś element naszej rzeczywistości. Ale to tylko nazwanie zjawiska. Dalej nie rozumiem jego źródeł. Ale boję się go i nie podoba mi się ponieważ nie jest to wyłącznie czcze gadania, lecz model państwa wdrażany coraz częściej. Dziś kandydatów na prokuratora generalnego wybiera Krajowa Rada Sądownictwa, organ zdominowany przez sędziów, którego nikt nie rozlicza z powierzonych mu zadań. Tym samym domyka się na korzyść elity kolejne ogniwo systemu urządzeń społecznych i gospodarczych. Chcesz być prokuratorem generalnym musisz dobrze żyć z sędziowską sitwą.

Inne wpisy z cyklu reakcyjna lewica:

Diagnoza źródeł słabości lewicy –  Konieczne dla zachowania naszych wolności równoważenie sił politycznych wymaga żywotnej przeciwaga dla dominującej centro-prawicy. Co lewica musi zmienić by stać się istotna.

Lewica jest reakcyjna, a prawica postępowa!Lewica potrzebuje skończyć  z pomocą dla każdego, kto twierdzi, że jej potrzebuje i dawać pieniądze podatników tylko najbardziej potrzebującym, a zwłaszcza tym, którzy sami starają się poprawić swój los.

Centrolew? Dziękuję nie.Lewica tylko tworzy kolejne grupy uprzywilejowanych (w jej jezyku poszkodowanych) i kupuje ich poparcie podnosząc podatki młodym,  pracowitym i uczciwym.

 

1 comment… add one
  • Stan Mar 5, 2010, 6:19 am

    “Jednym z pierwszych osiągnięć Solidarności….”. Strzeż nas Panie Boże przed pozostałymi “osiągnięciami” Solidarności. Póki co mamy socjalizm z nieludzką twarzą., a będzie jeszcze gorzej.

Leave a Comment