Linki – bankowy stan nadzwyczajny

Linki – 2 marca 2009

Gospodarka USA i inne zchodnie ponoć się rozkręcają i stabilizują. Tak przynjamniej mówią dane o produkcji, przewozach, itp wskażniki działalności gospodarczej. Jednak jest to tylko pozorny spokój. Jak donosi Bank Reserwy Federalnej z Atlanty podaż pieniądze w gospodarce Amerykańskiej nadal utrzymuje się na historycznie bezprecedensowym poziomie. Ilość gotówki w obiegu (ciemno zielony obszar) jest dość stabilna, lecz dramatycznie urosły rezerwy banków (jasno niebieski obszar):

 

Po drugiej stronie bilansu amerykańskiego banku centralnego widzimy, że jedne programy pomocowe dla banków są wygaszane, a ich miejsce zajmują kolejne. Rezerwy banków z powyższego wykresu wykreowane zostały przez Fed w postaci różnych programów pomocowych (niebieskie i czerwone obszary) widocznych na poniższym wykresie:

 

Fed tworzy pieniądz (ma aktywo), które rozdaje bankom, a banki przynoszą te pieniądze z powrotem do Fedu jako rezerwy. Wszystko zrobiono w nadziei, że pieniądze wykreowane przez Fed i przekazane bankom pozwolą im odrobić straty. Niestety jest to tylko leczenie objawów. Przyczyn kryzysu czyli zbyt łagodnej polityki pieniężnej Fed przez ostratnią dekadę, oraz regulacji, które nie powstrzymały banków przed braniem nadmiernego ryzyka korzystając ze zbyt łagodnej polityki pieniężnej nikt na razie nie rusza…

0 comments… add one

Leave a Comment