Upadłosc -2

Upadłość firm w Polsce jest droga i nieefektywna

Dobrze urządzone państwo jest sprawne na tysiące sposobów, kórych  obywatele nie widzą na codzień. W Polsce zazwyczaj czujemy, że nasze państwo jest niesprawne. Ale częściej jest to przeczucie, niż konkretna wiedza. By nie ulegać stereotypom  dziś sprawdamy sprawność Polski na przykładzie zorganizowania upadłości firm. Z powodu spowolnienia gospodarczego w najbliższych latach będzie to ważny obszar działania państwa. Chciałbym w końcu napisać coś wesołego i optymistycznego, ale na siłę nie będę szukał. Donoszę więc, że niestety zgodnie z stereotypami i w tym obszarze instytucje naszego państwa wymagają poprawy:

r       W porównaniu do przeciętnej światowej postępowanie upadłościowe w Polsce jest drogie i nieefektywne,

r       Jedyny plus, że upadłość firm trwa w Polsce przecietnie długo na tle świata, choć długo jak na Unię Europejską.


Niska efektywność postępowania

Efektywność postępowania upadłościowego mierzy się procentem spłaconych wierzytelności.  W  rankingu Doing Business pod względem efektywności upadłości na 154 państwa  Polska osiągnęła 82 miejsce. Przeciętnie na świecie w wyniku upadłości firmy wierzyciele odzyskują 36,4% wierzytelności. Podczas, gdy w Polsce odzyskują tylko 29,8%. Jeżeli jednak chcemy porównać  się do przeciętnej Unii Europejskiej to wypadamy jeszcze gorzej.  W UE postępowanie upadłościowe skutkuje przeciętnie spłaceniem 56% wierzytelności. Na poniższym wykresie Polska to ten czerwony słupek, a czarna linia to przeciętna dla UE:
Efektywnosc postepowania upadlosciowego w UE 

Wysoki koszt postępowania

Koszt postępowania upadłościowego najlepiej mierzyć procentem masy upadłościowej. Czym większy procent pochłania samo postępowanie tym jest droższe. Pod względem koszty upadłości Polska na 154 państw w rankingu Doing Business plasuje się dopiero na 112 miejscu! Przeciętnie na świecie upadłość pochłana 15% masy upadłościowej, w Polsce niestety aż 20%. Na tle UE wypadamy jeszcze bardziej nieciekawie. Przeciętnie w UE postępowanie upadłościowe pochłania niecałe 11% masy upadłościowej:

 Koszt postępowania upadłościowego w UE

Średnio długi czas trwania postępowania

Postępowanie upadłościowe na świecie trwa przeciętnie ciut krócej niż 3 lata.  W Polsce trwa trzy lata. Ale średniakami jesteśmy tylko na tle świata. W porównianiu do UE gdzie postępowanie upadłościowe przeciętnie trwa dwa lata u nas raczej się dłuży:

 Czas trwania postępowania upadłościwoego w UE

Państwo to setki urządzeń gospodarczych, administracyjnych i politycznych. Od ich jakości zależy poziom i komfort życia obywatela. Jeśli chcemy żyć przyjemnie i dostatnio to nie mamy wyboru, wcześniej czy później te wadliwe potrzebujemy naprawić…

 

Z cyklu "Upadłość":

Upadłość konsumencka – niesprawiedliwa, niesktueczna i niewydajna

0 comments… add one

Leave a Comment