Szkoła Polska 7

Porzućmy powszechny kanon lektur

Od kilku tygodni trwa absurdalny spór o spis lektur obowiązkowych. Jednym podoba się Gombrowicz. Innym podoba się Dobraczyński. Dyskutanci zapomnieli, że mamy XXI wiek. Współczesna jednostka zyskuje coraz większą kontrolę nad tym co czyta i w co chce wierzyć. Próżną i szkodliwą jest wiara, że Giertych lub inny minister z Warszawy jest władny narzucić młodym obywatelom swój światopogląd.

W dobie kilkudziesięcu kanałów telewizyjnych zamknięty porządek społeczny oparty o wąskie elity wyznające homogeniczne wartości jest nie do utrzymania. Jeżeli dziś chcemy cokolwiek znaczyć jako naród, oraz żyć dostatnio i szczęśliwie jako jednostki musimy wyposażyć każdego Polaka w umiejętność samodzielnego myślenia, umiejętność samodzielnego określenia swych celów i wartości, oraz umiejętność pracy i współżycia z innymi jednostkami w zgodzie z własnymi przekonaniami i dążeniami, bez naruszenia przekonań i dążeń innych jednostek. 

W tym celu musimy porzucić XIX wieczny kanon, którego przyswojenie jest podstawą selekcji do wąskich elit i stworzyć powszechny system oświaty wyposażający młodych obywateli w umiejętności przydatne w poszukiwaniu własnej drogi do szczęscia i samorealizacji. Skończyć należy z mitem jednego  programu nauczania wymyślonego w Warszawie i obowiązującego w każdej szkole. Zlikwidować należy kuratorium egzekwujące wytyczne ministra w terenie.

Zamiast XIX wiecznego scentralizowanego systemu oświaty stworzyć należy sieć szkół pod kontrolą rodziców skupionych w lokalnych społecznościach. Kuratoria należy zlikwidować, a w ich miejsce egzekwować regularną publikację w internecie przez wszystkie szkoły jednolitych zestawów informacji o ich jakości, tak by mógł zadziałać rynek usług oświatowych i by rodzice świadomie mogli wybrać odpowiednie szkoły dla swych dzieci, oraz porównać je do innych szkół w okolicy.

Szkoła Polska 6 – Znowu matura

Szkoła Polska 5 – Nie ma jedynego słusznego modelu szkoły

Szkoła Polska 4 – Giertych potomek małpy

Szkoła Polska 3 – Podręczniki dla każdego c.d.

Szkoła Polska 2 – Podręczniki dla każdego

Szkoła Polska 1 – Roman Giertych ma rację

 

1 comment… add one

Leave a Comment