Zostałem pieniaczem

W dniu 30 maja dzięki pomocy przyjaciół złożyłem do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego skargę na decyzję Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji (KRRiT) odmawiającą mi dostępu do protokołu z posiedzenia KRRiT na którym dyskutowano o wniosku do Komisji Europejskiej o uznanie ustawy abonamentowej za sprzeczną z prawem UE.

Dyskusję KRRiT na jej oficjalnym posiedzeniu o sprawie polityki państwa w mediach uważam za informację publiczną.  Jeżeli wniosek Stowarzyszenia Przychodnia oraz mój wniosek złożone w Komisji Europejskiej są zasadne to państwo polskie finansuje swe zadania w mediach w sposob sprzeczny z prawem UE.  W takim wypadku Komisja Europejska jest władna nakazać władzom polskim windykację od TVP oraz PR nielegalnie otrzymanej pomocy. Uważam, że obywatele mają prawo wiedzieć, czy TVP i PR grozi upadłość w wyniku uchwalenia przez polskie władze prawa sprzecznego z prawem UE, czy też upadłośc taka im nie grozi, zwłaszcza, gdy o tej kwestii dyskutuje organ konstytucyjny powołany do regulacji rynku medialnego.

Przewodnicząca KRRiT odmawiając mi dpostępu do protokołu z posiedzenia KRRiT stwierdziła, że „sama dyskusja, a więc wypowiedzi członków KKRiT oraz pracowników KRRiT, ujęte w stengoramie z posiedzenia KRRiT nie stanowią informacji publicznej”. Argumentację taką uważam za wysosce kuriozalną.  KRRiT umiescił komunikat prasowy z ze swego posiedzenia w Biuletynie Informacji Publicznej, a więc przyznał, że sprawy dyskutowane na posiedzeniu KRRiT stanowią informację publiczną. 

Ponadto jako obywatel oczekuję, że organ władzy publicznej na oficjalnym posiedzeniu powinien raczej zajmować się sprawami publicznymi niż prywatnymi. Dlatego bulwersuje mnie stwierdzenie, przewodniczącej KRRiT zawarte w odmowie, że dyskusja na posiedzeniu KRRiT nie stanowi informacji publicznej. 

Nie zgadzam się też ze stwierdzeniem, że „sama dyskusja nie stanowi informacji publicznej”. W demokratycznym państwie prawa obywatel winien być nie tylko adresatem decyzji władz, ale również winnien mieć możliwość poznania motywów i argumentów kierujących władzami przy podejmowaniu decyzji. W takim państwie informację publiczną stanowią nie tylko formalne stanowiska podjęte w oficjalnych decyzjach, ale również poprzedzająca podjęcie lub niepodjęcie decyzji dyskusja i argumenty prezentowane przez osoby sprawujące władzę publiczną.

Jeżeli wygram, a oczekuję, że wygram ponieważ racja argumentów jest po mojej stronie, protokół z posiedzenia KRRiT w części dotyczącej dyskusji o wniosku do Komisji Europejskiej opublikuję na niniejszej stronie internetowej.  CDN

0 comments… add one

Leave a Comment