Obniżenie wieku wyborczego

Przez wieki młodzież (przynajmniej ta męska) zaczynała się liczyć w oczach dorosłych, gdy stawała się zdolna skutecznie posługiwać bronią, oraz zarabiać na utrzymanie.  Przez wieki ten etap swego życia młodzież osiągała około 16 roku życia.  Jednak we współczesnych demokracjach młodzież została pozbawiona prawa wyborczego aż do osiągnięcia 18 roku życia.  Jest to granica arbitralna i została wyznaczona na najgorszy możliwy moment życia młodego człowieka.  

Do 18 roku życia młody człowiek ma sporo wolnego czasu i nie musi się zajmować zdobyciem środków na utrzymanie. W tym czasie spokojnie mógłby zacząć uczyć się odpowiedzalności za sprawy publiczne poprzez udziału w decyzjach publicznych typu wybory.  Jednak nie. Starsi wiedzą lepiej i uparli się, by młody człowiek mógł głosować dopiero po skończeniu 18 lat.  Tak się jednak współcześnie składa, że w wieku 18 lat młody człowiek zazwyczaj opuszcza dom w poszukiwaniu pracy, lub rozpoczęcia studiów, nawiązuje nowe przyjaźnie i nie ma czasu na uczestnictwo w polityce.

Podwyższenie wieku wyborczego do 18 lat jest nie tylko nierozsądne, ale i niesprawiedliwe.  Zgodnie z prawem polskim osoby, które ukończyły 15 lat są na tyle dojrzałe by uprawiać seks (wiedzieć z kim wydaje się być ważniejszą decyzją niż na którego polityka głosować), oraz są na tyle dojrzałe by być karane jak dorośli za najcięższe typy przestępstw.

Na szczęście na świecie coraz częściej mówi się o obniżeniu wieku wyborczego do 16 lat – w Kaliforni nawet poważnie się dyskutuje nad przyznaniem połowy głosy osobom w wieku 14-16 lat i całego głosu od 16 latu. Nie są to tylko dyskusje pięknoduchów. W Austrii i Niemczech w wyborach samorzadowych można głosować od 16 roku życia. A rząd austriacki właśnie przyjął ustawę obniżającą wiek wyborczy do 16 lat – powszechnie oczekuje się, że parlament prawdopodobnie w najbliższym czasie uchwali obniżenie wieku wyborczego zgodnie z sugestią rządu. 

p.s. w przyszłości więcej informacji p/t obniżenie wieku wyborczego będę się starał gromadzić na tej stronie.

0 comments… add one

Leave a Comment