Posłowie kłamią o konstytucji 3 maja

Nie jestem fanem konstytucji z 3 maja 1791.  Ale miałem jej nie krytykować, bo delikatne ego współobywateli kiepsko znosi szarganie świętości narodowych.  Miałem… ale wobec kłamstw zawartych w dzisiejszej uchwale Sejmu i Senatu nie wytrzymałem.

O co się pienię tym razem?  O wolność wyznania i równość wobec prawa.  Sejm i Senat w swej dzisiejszej uchwale napisały: 

„Konstytucji 3 Maja, testamentu Rzeczypospolitej Obojga Narodów, zbudowanej wokół praw i swobód obywatelskich, tolerancji, wolności wyznania, (…) Wartości zawarte w pierwszej pisanej konstytucji w Europie – wolność wyznania, równość wobec prawa, tolerancja, (…)” 

Taka uchwała Sejmu to kłamstwo i przeinaczenia.  Artykuł pierwszy konstytucji 3 maja nazywa sie „Religia Panująca”.  A w artykule tym zapisano:  „Religią narodową panującą jest i będzie wiara święta rzymska katolicka ze wszystkimi jej prawami. Przejście od wiary panującej do jakiegokolwiek wyznania jest zabronione pod karami apostazyi.” 

Nie wiem też co miłościwie nam panujący posłowie i senatorowie rozumieją przez równość wobec prawa, ale wiem, że konstytucja 3 Maja utrzymała pańszczyznę. Widocznie naszym posłom równość wobec prawa nie kłóci się z konstytucyjnym utrzymaniem podziału na pana i chama, właściciela i niewolnika.

Ja wiem, że w 1791 było ciężko, opozycja staroszlachecka mocna, a sąsiedzi gotowi do interwencji. Ale dlaczego w roku 2007 Sejm w swej uchwale potrzebuje fałszować historię Polaków? Przyjmijmy naszą historię taką jaka była naprawdę i nie ulepszajmy jej uchwałami Sejmu. Przecież przeciętny Polak nie przeczyta konstytucji z 3 maja, ale za to usłyszy dziś w wiadomościach jaką to wolnościową i równościową konstytucję uchwaliliśmy. Czy naprawdę chcemy wychować obywateli nieświadomych własnej historii i karmionych kłamliwymi mitami?

p.s. Dla porównania pierwsza poprawka do konstytucji USA ratyfikowana w 1791 stanowi „Congress shall make no law respecting an establishement of religion, or prohibiting the free exercise thereof (…)”.  Natomiast deklaracja niepodległości z 1776 zaczyna się od słów „We hold the truths to be self-evident, that all men are created equal, that they are endowed by their creator with certain unalienable Rights, that among these are Life, Liberty and the pursuit of Happines”

0 comments… add one

Leave a Comment