Unijny zamordyzm zegarkowy

Polscy posłowie chcieli skończyć z absurdem zmiany czasu z zimowego na letni i z powrotem (Druk nr 1852). Jednak unijne przepisy zabraniają nam skończyć z absurdem zmiany czasu. Bo w Brukseli wiedzą lepiej. Muszą nakazać i już. Dla odmiany w USA, poszczególne stany mogą wybrać czy zmieniać czas czy nie.

U nas obowiązuje dyrektywa UE, która nakazuje zmieniać czas:

Źródło: Directive 2000/84/EC of the European Parliament and of the Council of 19 January 2001 on summer-time arrangements

Co prawda Biuru Analiz Sejmowych wydawało się, że dyrektywa pozwala nie zmieniać czasu. Ale bidaki czytali dyrektywę w błędnym polskim tłumaczeniu.Jedynie Islandia, która ma derogację od tej dyrektywy nie musi zmieniać czasu.

W USA decyzja, o tym czy zmieniać, czy nie zmieniać czas, jest podejmowana na terenie danego stanu. Oficjalną polityką władz federalnych jest promowanie jednolitego czasu w wyznaczonych strefach czasowych:

Ale każdy stan może, zachowując przyporządkowanie do strefy czasowej, zacząć lub przestać zmieniać czas zmianą prawa stanowego:

Rezultat tej amerykańskiej dowolności jest taki, że z 51 stanów i terytoriów federalnych 49 zmienia czas, jeden stan (Hawaje) i cześć jednego stanu (Arizona) nie zmieniają czasu. W Arizonie terytorium Indian Navajo zmienia czas. Ale żeby było ciekawie Indianie Hopi, których tereny są otoczone przez tereny Indian Navajo nie zmieniają czasu. Więc mapa czasu w Arizonie wygląda jak poniżej (fiolet to tereny Indian Hopi oraz część stanu, która nie zmienia, a żółte obszary to tereny Navajo, które czas zmieniają):

Źródło: Wikipedia

Można skoordynować czas bez przymusu? Można! Tylko nie w Unii Europejskiej. Ale nie przejmuj się. W Europie niebawem jakiś ustosunkowany mądrala będzie prowadził badania za pieniądze podatników na temat europejskiego deficytu demokracji. Na razie parlament europejski w lutym bieżącego roku wydał niewiążącą rezolucję (2017/2968(RSP)) nawołującą Komisję Europejską do… szczegółowego zbadania dyrektywy o zmianie czasu.

A tobie życzę szybkiego dostosowania się do zmiany czasu dokonanej pod uninm przymusem…

0 comments… add one

Leave a Comment