Manipulanci z Iustitii

Sędziowskie stowarzyszenie Iustitia w swojej krytyce rządowej białej księgi o wymiarze sprawiedliwości posługuje się nieprawdą pisząc, iż z osób które miały doświadczenie z wymiarem sprawiedliwości, zdanie pozytywne ma 50%, a negatywne 45%:

Źródło: Stowarzyszenie Iustitia, Odpowiedź na kompendium białej księgi w sprawie reform polskiego wymiaru sprawiedliwości, przedstawione przez rząd rzeczypospolitej polskiej komisji europejskiej

Dane na które powołują się sędziowie z Iustiti mówią coś dokładnie odwrotnego. Pozytywne nastawienia ma 45%, a negatywne 50%:

Źródło: CBOS, Komunikat z badań, NR 31/2017

Sędziowie z Iustiti, zapewne powiedzą, że CBOS niewłaściwie opisał swoje dane, bo w komentarzu do danych CBOS błędnie napisał, że zadowolenie deklaruje 50%:

Źródło: CBOS, Komunikat z badań, NR 31/2017

Tak owszem, CBOS błędnie opisał swoje dane. Ale to, że sędziowie widząc, że opis danych i same dane mówią coś innego, postanowili wziąć i nagłośnić błędny opis świadczy jak najgorzej o sędziach z Iustiti.

Pozostaje mieć nadzieję, że gdy sędziowie z Iustitii ferują wyroki, materiał dowodowy oceniają bardziej obiektywnie i wnikliwie…

Na pytanie jak sędziowie z Iustiti mieli wiedzieć, że opis jest błędny, a dane poprawne: sprawdzić dane. Na przykład porównać do poprzednich raportów – sprawdzić, jak opisano dane w poprzednich raportach, by wiedzieć czy w najnowszym poprawny jest opis, czy dane:

Źródło: CBOS, Komunikat z badań, BS/5/2013

Wybiórcze podejście sędziów do danych ostatnio jest normą. Rozpowszechniają m.in. taki mem w socmediach:

Powyższe dane z sędziowskiego mema są prawdziwe, ale wprowadzają w błąd. Bo są mocno wybiórcze. Całe zestawienie danych z którego zrobiono powyższy mem wygląda jak poniżej:

Sędziowie, by argumentować, że w Polsce sędziów jest niewielu wybrali i pokazali państwa, w których liczba sędziów na 100 tys. obywateli jest znacznie powyżej średniej.

Jeśli już dokonywać wyboru z powyższych danych, to należy go oprzeć w realnych zależnościach strukturalnych. Na przykład: zauważyć, że w małych państwach raczej będzie więcej sędziów na obywateli, bo żeby była wystarczająca liczba sędziów sądy potrzebują mieć pełną obsadę, nawet tam gdzie jest niewielu obywateli. Ponad przeciętna liczba sędziów na 100 tys. obywateli najczęściej się zdarza w małych państwach, gdzie liczba obywateli wynosi poniżej 5 mln (na żółto poniżej):

A gdy zestawić tylko państwa porównywalne do Polski liczbą obywateli, tj. ująć te, które mają 5 milionów lub więcej obywateli to obraz jest jak poniżej:

Sam zdecyduje czy w Polsce mamy wielu czy niewielu sędziów. A sędziom z Iustiti: manipulując danymi, i wysyłając te zmanipulowane dane do Brukseli, być może przekonacie kogoś za granicą, że macie wysokie zaufanie współobywateli. W Polsce te manipulacje raczej wam zaufania i popularności nie przysporzą.

A szkoda, bo by taki czas. Jeszcze całkiem niedawno, gdy Iustitia wspierała próby naprawy sądownictwa. Organizowała konferencje, dyskutowała o źródłach nadmiernego formalizmu i niesprawiedliwości proceduralnej. Dziś woli wyrzucać ze swojego gremium sędziów, którzy mają inne poglądy niż zarząd oraz posługiwać się nieprawdą i manipulacją w dyskursie publicznym.

0 comments… add one

Leave a Comment