Nowoczesna oficjalnie przeciw wolności słowa

Do wczoraj można było mieć nadzieję, że wystąpienia Nowoczesnej przeciw wolności słowa (przykłady tu, tu, tu, i tu) to liczne, ale jednak wybryki pojedynczych posłów. Od dziś nie ma złudzeń. Nowoczesna jest oficjalnie partią przeciwników wolności słowa. Jest partią narzucania światopoglądu przez urzędników i sądowych represji wobec myślących i mówiących inaczej niż chce władza.

Wczoraj Nowoczesna ogłosiła swój program. Już w rozdziale „I. Lepiej Zorganizowane Państwo” grozi nam nowymi represyjnymi przepisami przeciw wolności wypowiedzi:

Nie wiem, kto i jak według Nowoczesnej będzie oceniał “charakter organizacji”. W państwie wolnych obywateli podstawą represji mogą być złe uczynki, a nie subiektywna ocena charakteru osób czy organizacji. Nie wiem też, co to są organizacje anarchistyczne występujące przeciw państwu i jego instytucjom. I dlaczego, z wielu światopoglądów Nowocześni wybrali do represji akurat anarchistów. Wiem natomiast, że obrona wolności wymaga regularnego występowania przeciw instytucjom państwa. Wiem, też że wybiórcze wyznaczanie do represji tych czy tamtych –istów to tyrania.

Żebyśmy nie mieli wątpliwości co do ich intencji, w rozdziale „III. Polska Wspólnotą Wolnych Ludzi” Nowoczesni obiecują kolejne przepisy wymierzone w poglądy:

Nasze prawo karne ma już za dużo artykułów zbyt surowo penalizujących wolność wypowiedzi. Nie potrzebujemy kolejnych autorstwa Nowoczesnej. Potrzebujemy rozbroić lewicę i prawicę z państwowego zakazu wolnej wypowiedzi. Chcą się mocować o władzę symboliczną? Proszę bardzo, na argumenty, a nie przełożenie na prokuratorów i sądy.

Momentami Nowocześni sprawiają wrażenie, jak by sami nie rozumieli co chcą:

Neutralne? Państwo? Nie ma czegoś takiego. Lewica z prawicą grzmocą się zarzutami o obrażanie uczuć religijnych, mowę nienawiści, itp. Minimalizować należy sytuacje, w której władza może karać za poglądy i wypowiedzi, bo władza nigdy nie jest neutralna światopoglądowo.

Sami zresztą kilka stron dalej w rozdziale „IV. Szacunek Do Przeszłości, Wiara W Przyszłość” pokazują, że neutralność światopoglądowa, to bat na innych, bo sami nie myślą o zachowaniu neutralności, gdy przejmą władzę:

0 comments… add one

Leave a Comment