Mam prośbę do lewicy, by w końcu zaczęła być lewicą.

Tak mówię do Razem, Krytyki Politycznej, itp. Jedyne słuszne odszkodowanie od dzisiejszych obywateli i podatników za majątek zniszczony i rozkradziony przez Hitlera, Stalina, czy znacjonalizowany za wczesnego PRL to 0 zł.

Miarą zhegemonizowania lewicy przez ideologię reprywatyzacyjną są wasze programy i wypowiedzi. Nawet partia Razem, postuluje odszkodowania dla reprywatyzatorów:

Źródło: Deklaracja Programowa, Razem

Partia Razem obala starożytne zasady prawa, tj. zasiedzenie i nieodwracalne skutki, by robić dobrze reprywatyzatorom? Zasiedzenie zakłada, że po ograniczonym czasie posiadający w złej wierze (nawet złodziej!) staje się właścicielem. Nieodwracalne skutki, stosuje się, gdy wojny, rewolucje, katastrofy naturalne doprowadzają do szkód, których społeczność i reprezentujące je państwo nie są w stanie naprawić. Czym była II wojna światowa i nacjonalizacja wczesnego PRL jeśli nie były nieodwracalnymi skutkami?!

Również Krytyka Polityczna w swej publicystyce i publikowanych oświadczeniach wpisuje się w ideologię reprywatyzacyjną – sprowadza problem reprywatyzacji, do wysiedlonych lokatorów reprywatyzowanych kamienic, jak choćby w tym dzisiejszym apelu:

Źródło: Krytyka Polityczna, Reprywatyzacja: List otwarty do mediów

Nie podejmujecie tematu dopuszczalności reprywatyzacji jako takiej. Nawołując do uchwalania dobrej ustawy o reprywatyzacji, która również weźmie pod uwagę krzywdy lokatorów reprywatyzowanych budynków sami propagujecie ideologię reprywatyzacyjną.

Historyczna pożyteczność lewicy polegała na tym, że brała w obronę najsłabszych. Reprywatyzacja dziś, to tworzenie nowych wygranych i przegranych, gdzie przegranymi najczęściej są słabsi. Jedynym dobrym rozwiązaniem jest ustawowe wygaszenie wszystkich roszczeń reprywatyzacyjnych.

W kawiarniach i na seminariach robicie sobie heheszki z „świętego prawa własności”. Do znudzenia dekonstrujecie, te same dawno zdekonstruowane pojęcia. Ale nie chcecie i nie potraficie zauważyć, że decyzje sądów, które zniosły przedawnienie dla decyzji o nacjonalizacji, bo nie można było za PRL dochodzić wzruszenia tych decyzji, czy też decyzje sądów, które obaliły zasadę nieodwracanych skutków orzeczeniem, że jeśli nie można zwrócić nieruchomości w naturze, to można zwrócić jej wartość w pieniądzu, to takie same konstrukty ideologiczne, jak te z których się śmiejecie, tylko o bardzo realnym i ujemnym wpływie na Polaków tu i teraz. Dopóki tego nie zauważycie i coś z tym nie zrobicie wróżę wam dalsze narzekanie na brak lewicy w Polsce.

A jak nie dla siebie, to zróbcie to dla mnie. Bo dla mnie liberała, byłego współpracownika Sachsa i Balcerowicza, jest dziwnym znaleźć się na lewo od was.

2 comments… add one
 • Adam Klauf Sep 8, 2016, 6:13 pm

  http://www.krytykapolityczna.pl/artykuly/gospodarka/20160714/nowoczesna-gleboko-wierzy-w-wolny-rynek
  Ich eksperci nie wierzą w szkodliwość deficytów budżetowych i długu publicznego, jak dla mnie są aż nadto lewicowi. Co do kwestii reprywatyzacji, Razem stara się przedstawiać jako rozsądna lewica, “wcale nie radykałowie”, stąd pewnie niechęć do wpisania do deklaracji postulatu sprawiedliwego, ale kojarzącego się z radykalizmem. Linkowany przeze mnie tekst zresztą też jest przekonywaniem, że oszczędność i niechęć do zadłużania to prawdziwy ekstremizm a Razem chce tylko powrotu do złotych czasów ze Świata według Ludwiczka, a tak w ogóle to wszystkie mądre głowy na Zachodzie też tego chcą.

  Dlatego spokojnie, ich czas jeszcze nadejdzie, bo przyjdzie ten moment, w którym wszystkie siły polityczne zmuszone będą do cięć, i wtedy pojawi się miejsce dla autentycznych (bo nieskażonych rządzeniem) wrogów cięć i trybunów ludu, wtedy też pewnie się zradykalizują i będą bardziej bezkompromisowi.

 • Pawel Dobrowolski Sep 8, 2016, 7:08 pm

  no fakt moga czekac

  w czasie kryzysu gwarantowane jest tyle, ze naruszone bedzie status quo, nie jest przesadzone kto na tym najbardziej skorzysta, skrajnosc lewa, czy skrajnosc prawa, czy jeszcze ktos inny

  a tu bardziej wesole ujecie tematu, narada w warszawskim ratuszu:

  https://youtu.be/H6NEwTdYU_A

Leave a Comment