Polska to nie kraj dla młodych – 8

W Polsce młodzi są częściej bezrobotni niż ich rówieśnicy z UE. W ostatnich latach różnica to coraz bardziej narasta. Wszędzie na świecie młodzi są częściej bezrobotni niż starsi. Nie mają tego samego doświadczenia i wiedzy. Trudniej znaleźć im pracę, a gdy ją znajdą zarabiają mniej. Lecz w ostatnich dwóch lata młodzi Polacy są coraz częściej bezrobotni niż ich unijny koledzy. Choć to ponoć tam jest kryzys, a nie u nas…
 

Poniżej widzisz różnicę pomiędzy stopą bezrobocia młodych Polaków w wieku do 25 lat oraz starszych w wieku 25-74 lata:

Źródło: Eurostat
 
W latach 2000 zderzyły się dwa przeciwstawne trendy. Wchodził na rynek prac wyż demograficzny 20 latków. Większa ilości młodych to zazwyczaj większe bezrobocie młodych. Na szczęście choć nasza gospodarka nie było w stanie skorzystać z zwiększonej podaży pracy młodych, to po wejściu do UE zaczęły się wyjazdy za granicę.  Zagranica zassała nadwyżkę młodych dla których nie było pracy w Polsce.  Wyż się skończył.  Ale teraz dla młodych nie ma pracy ani w Polsce ani za granicą, dlatego coraz częściej w porównaniu do starszych tracą pracę.
 
Można by pomyśleć nic dziwnego. Przecież w UE w efekcie kryzysu również rośnie różnica pomiędzy stopą bezrobocia młodych a starszych:
 
Źródło: Eurostat
 
Fakt. Lecz zauważ, że ta różnica jest w UE przeciętnie niższa o połowę niż w Polsce (popatr na skalę na osi pionowej obydwu powyższych wykresów) oraz nawet w kryzysie rośnie wolniej niż w Polsce. Znaczy to że młody Polak ma znacznie większe ryzyko niż przeciętny Europejczyk być bezrobotnym oraz że ryzyko to rośnie szybciej niż w UE.
 
Ryzyko to dobitnie ilustruje poniższy wykres na którym różnicę w stopie bezrobocia młodych i starych Polaków (pierwszy wykres – powyżej)) podzieliłem przez różnicę w stopie bezrobocia młodych i starych Europejczyków (drugi wykresy – powyżej). Choć u nas jest zielona wyspa, to właśnie u nas w porównaniu do Europy młodzi są częściej wypychani z rynku pracy:
 
 
Źródło: Eurostat
 
 

 

0 comments… add one

Leave a Comment