Polska to nie jest kraj dla młodych – 4

To nowość. Bo, gdy cztery lata temu w tekscie pod tytułem „Starsi Polacy żyją na koszt młodszych Polaków. Kto płaci za starzenie się społeczeństwa i marnotrawstwo PRL" napisałem, że  

„budżet państwa to mechanizm transferów międzygeneracyjnych, który zwiększa stopę życia starszych Polaków, a rachunek za konsumpcję w postaci oficjalnego długu publicznego, oraz wysokich niezewidencjonowanych zobowiązań państwa przerzuci na młodych obywateli. Rachunek ten zapłacony zostanie przez młodych oraz jeszcze nienarodzonych Polaków w wyższych podatkach, oraz niższych świadczeniach i gorszej infrastrukturze publicznej.”

to spotkały mnie liczne gromy. Najsilniejsze obiekcje były ze strony profesorów. Nie wiem czy to kwestia ich wieku, czy zgubnego wpływu tytułu profesora ekonomii polskiej uczelni na zdolność myślenia.

Ale rosnące obecnie stawki podatków, oficjalne wyliczenia jak to zacytowane powyżej, rządowy skok na pieniądze przyszłych emerytów w OFE, kasowaniie planowanych inwestycji infrastrukturalnych, oraz wiele, wiele podobnych faktów potwierdzają ówczesną diagnozę.

Młodzi których najbardziej dotkną rosnące podatki, oraz spadające publiczne świadczenia i inwestycje zachowują się najczęściej jak działacze studenccy, którzy cieszą się, że prezio Bronek dał im ulgi na przejazdy transportem publicznym. Nie widzą, że dostali widowiskowe grosze, a ukradkiem rabują im grube pliki banknotów. Inni młodzi z entuzjazmem i karnością sowieckich pionierów biorą udział w kolejnych przedwyborczych kampaniach profrekwencyjnych. A rządzący pseudoliberałowie kombinuja jak tu i teraz wydać więcej, na swoich wyborców, oraz jak ukryć jak najwięcej zadlużenia, by spłacali je obecni młodzi w przyszłości…

 
 

Inne wpisy z cyklu Polska to nie jest kraj dla młodych:

Młodzi polscy emeryci – 8 lipca 2010 – Ci leniwi Grecy pracują ponad dwa lat dłużej niż Polacy. Przeciętny Grek idzie na emeryturę w wieku 61,4 lat. A przeciętny Polak idzie na emeryturę mając zaledwie 59,3 lata. Więc kto tu jest leniem?

Polska jest nabardziej chojnym  dla emerytów państwem UE  Polacy to młode społeczeństwo, ale państwo Polskie wydaje bardzo dużo pieniędzy na emerytury. Ale za to Polska ma szóste największe wydatki na emerytury w stosunku do PKB.

Polska to nie jest kraj dla młodych

PO oszukało młodych– Zapowiadało się dobrze. Przed wyborami PO głośno mówiła o ukróceniu emerytalnych przywilejów dla mocnych politycznie branż. Niestety po wyborach PO obiecuje górnikom i nauczycielom  utrzymanie ich przywileju do wcześniejszych emerytur. Za utrzymanie tych przywilejów zapłacą młodzi w wyższych podatkach i gorszych drogach.

Tekstu o rolowaniu młodych:

"Rolowanie młodych", Paweł Dobrowolski, Wprost Numer: 41/2009 (1394) — O gospodarczym konflikcie pokoleń

"Prosimy o sprawiedliwsze rozłożenie ciężarów starzenia się społeczeństwa", Paweł Dobrowolski, www.liberte.pl, pazdziernik 2008

"Jak zapobiec konfliktowi pokoleń w Polsce?", Rafal Antczak, Paweł Dobrowolski, rozdział w "W poszukiwaniu kompasu dla Polski" red. Jan Szomburg, str 159-167, IBnGR, 2007.

"Najgorzej mają młodzi", Rafał Antczak, Paweł Dobrowolski, Ryszard Petru, Gazeta Wyborcza, 28 lipca 2006; pod linkiem wersja tekstu, którą posłaliśmy do redakcji – ukazał się z drobnymi zmianami.

„Starsi Polacy żyją na koszt młodszych Polaków – zarys zjawiska. Kto płaci za starzenie się społeczeństwa i marnotrawstwo PRL" Paweł Dobrowolski, Instytut Sobieskiego, Warszawa, 1 czerwca 2006 

0 comments… add one

Leave a Comment