Zielona wyspa na kredyt

Liberalny znaczyć winno odpowiedzialny. Bo zachowanie wolności bez odpowiedzialności jest trudnym lub niemożliwym. Niestety Donaldowa zielona wyspa jest jak dobry humor na imprezie osiągnięty zbyt dużą ilością wypitego alkoholu. Jedyny kraj w UE, który odnotował w 2009 wzrost gospodarczy zrobił to dzięki ogromnemu deficytowi budżetowemu, oraz dzięki dotacjom z UE sfinansowanym pieniędzmi unijnych podatników. Pisałem o tym kilka dni temu, ale ze względu na pytania, które wywołało powyższe twierdzenie załączam poniżej stosowne ilustracje.

Po pierwsze deficyt budżetowy jako procent PKB:

Źródło:  lata 1998 – 2009 Eurostat, rok 2010 własna prognoza (wzrost PKB =3%, deficyt 89,1% mld PLN)

Po drugie udział dotacje z UE w  dochodach naszego budżetu:

 

 Żródło: lata 2004-2008 Rocznik Statystyczny różne wydania, rok 2009 Mały Rocznik Statystyczny 2010

Dobrobytu nie zbuduje się wydawaniem pieniędzy, których nie się nie posiada, oraz wydawaniem pieniędzy obcych podatnikó…

0 comments… add one

Leave a Comment