Ekonomia Sztuki – 2

Finansować konsumpcję sztuki, czy artystów?

Brytyjski Instytut Smitha opublikował raport o finansowaniu sztuki. Autorzy raportu zauważają, że finansowanie sztuki w obecnej formie to dotacja dla producentów. Ta forma finansowania wymaga drogiej i skomplikowanej biurokracji, dzieli pieniądze nierówno pomiędzy regiony i grupy ekonomiczne, prowadzi do korupcji i upolitycznienia finansowania sztuki, oraz ogranicza konkurencję.

W zamian proponują dotowanie konsumentów: każdy obywatel powinien otrzymać bony na zakup  sztuki w jej wielu postaciach. Omija to wiekszość opisanych powyżej problemów, a realizuje cel zwiększenia udziału obywateli w życiu kulturalnym. Ciekawy pomysł…

0 comments… add one

Leave a Comment