Jak wysokie są polskie podatki od pracy?

Kapitał w formie gotówki może uciec w godziny, lub dni. Kapitał w formie maszyn  może przemieścić się w miesiące lub lata. Ale ludzie, no coż ludziom trudno podjąć decyzję o zmianie kraju zamieszkania tylko dlatego, że płacą kilka procent podatku więcej. Dlatego choć zniechęcanie do pracy poprzez odbieranie jej owoców nie jest najmądrzejszym pomysłem rządy chętnie opadatkowują pracę gdyż jest to najmniej mobilny czynnik produkcji.

Jak bardzo jesteśmy obciążeni podatkami od pracy? To zależy. Jeśli porównać nasze opodatkowanie pracy do przeciętnej OECD to trochę ponad przeciętnie. Jednak jeśli porównać do krajów anglosaskich to znacznie ponad przeciętnie.

Poniższy wykres przedstawia wyliczenie opodatkowania dla jednoosobowego gospodarstwa domowego bez dzieci zarabiającego średnią krajową. Ten czerwony słupek to Polska. Ta czarna poprzeczna linia to przeciętna dla całego OECD. A te zielone słupki to kraje anglosaskie:

 opodatkowanie pracy

 Źródło: OECD Taxing Wages

W obecnej sytuacji, gdy po zakończeniu kryzysiku wiele krajów boryka się z wysokim i rosnącym zadłużeniem niski poziom opodatkowania to też margines bezpieczeństwa, który pozwala zwiększyć podatki w celu spłaty zadłużenia. Nasze średnio wysokie opodatkowanie pracy oznacza, że mamy co prawda niewielki, ale jednak margines na zwiększenie podatków, gdyby trzeba było spłacać zadłużenie publiczne.

0 comments… add one

Leave a Comment