Europa! Ale jaka? – 4

Nein! Nie będziemy utrzymywać całej Europy.

Niemcy zmienili konstytucję. U nas tego nie odnotowano. Może dlatego, że nie wpisali do konstytucji ani centrum wypędzonych, ani Eryki Steinbach. Zmiana germańskiej konstytucji tylko i aż ograniczyła możliwość pożyczania przez władze publiczne.

Niektóre stereotypy narodowe są prawdziwe. Niemcy mają teraz nabardziej rygorystyczne prawo dotyczące deficytów i długu publicznego w całym OECD. To znaczy teraz mają na pewno, bo przedtem ich konstytucja najprawdopodobniej  była najbardziej rygorystyczną w tym względzie ustawą zasadniczą.

Wielu ekonomistów krytykuje poprawkę konstytucji ponieważ obawiają się, że Niemcy nie będą mogli stymulować gospodarki wtedy, gdy będzie ona tego potrzebowała. I jeszcze bardziej obawiają się wpływu niemieckiej decyzji na spójność Unii Europejskiej.

Przed tą zmianą Niemcy byli bardzo restrykcyjni w stosunku do możliwości zadłużania się przez państwo. Konstytucja niemiecka dopuszczała deficyt tylko, gdy była poważna nierównowaga ekonomiczna oraz tylko w wysokości nie większej niż inwestycje. Nie mogli konsumować na kredyt, mogli tylko inwestować, lub tylko pożyczać w wypadku poważnej nierównowagi.

Teraz konstytucja jest jeszcze bardziej rygorystyczna. Od 2020 niemieckie landy będą miały zakaz wydawania więcej niż zarabiają. A rząd federalny będzie musiał od 2016 ograniczyć swoje potrzbey pożyczkowe do 0,35% PKB rocznie. Wyjątki od tej reguły będą dopuszczalne tylko w wypadku klęsk żywiołowych, głębokich recesji, oraz po uwzględnieniu cyklu koniunkturalnego.

Niemcy tłumaczą, że pozbawili się możliwości elastycznego zwiększania i zmniejszania wydatków publicznych ponieważ pomimo istniejących ograniczeń co do zadłużania państwa dług niemiecki ciągle rósł:

Zadłużenie publiczne Niemiec

Więc, by zachować wypłacalność państwa takie ograniczenia są konieczne. To jest prawda. Zwłaszcza jeśli ceni się wartość waluty, ktorą się posługuje. Oznacza to, że Niemcy, którzy na 2010 będą mieli deficyt strukturalny (nie licząć przejściowych wydatków) szacowany na poziomie 4-5%, by obniżyć ten deficyt do 0,35% w 2016 będą musieli zacząć ograniczać swoje wydatki już w najbliższych latach. Czym później zaczną, tym większą będą to ograniczenia. Auf Wiedersehen stymulowanie, dzień dobry ponura niemiecka odpowiedzialność.

Ale nie jest to cała prawda. Obecny kryzys ma szanse spowodować niewypłacalność kilku państw europejskich.  A Niemcy nie mają ochoty finansować różnych bankrutów. Ponadto dyskusje o europejskim nadzorze finansowym muszą jeśli takowy zostanie powołany skończyć się decyzją o europejskim funduszu gwarancyjnym. Każda władza, która nadzoruje banki musi mieć fundusze na ich ratowanie. Dotychczas większość wielkich projektów europejskich w nieproporcjonalnie dużym stopniu fiansowana była przez Niemcy. A oni już mają dość.

Po zmianie konstytucji nie będzie można skłonić, zaszantażować ani zmusić Niemców do  n.p. uratowania Irlandi, Węgier, Łotwy, ani też utworzyć europejskiego funduszu gwarancyjnego dla banków głównie z pieniędzy Niemców. Zmianę w konstytucji uchwaliła wielka koalicja lewicy i prawicy, która przestanie istnieć po najbliższych wyborach. A ze względu na wzrost pomniejszych partii skrajnych nie będzie możliwości, by w najbliższych latach zmianę konstytucji odkręcić.

Spowoduje to większe ciśnienie w Europie. Co zrobić jeśli zbankrutuje któryś kraj? Do Niemców nie polecimy po pieniążki, bo właśnie  sprytnie związali sobie ręce.

 

W cyklu "Europa! Ale jaka?":

Igrzyska dla luduZamiast załatwić konkrety typu, by nasi rolnicy dostawali tyle samo dotacji co ich unijni koledzy nasze władze walczą (a jakże!) o prestiż i mgliste wpływy.

Francuzi chcą zharmonizować podatki  –

Europa! Ale jaka?

2 comments… add one
  • Marek Ł Jun 26, 2009, 6:23 am

    Och, jak mnie ta informacja bardzo cieszy. Kiedyś Estonia wpisała do konstytucji zakaz deficytu i dziś, gdy Łotwa leży na łopatkach, to Estonia jakoś sobie radzi, pomimo spdaku PKB – 8-9%. Nie słychać by w Estonii nie miano wypłacać emeyrytur. I w tym przypadku mógłby Donio wziąć przykład z Niemców, których tak lubi, i coś podobnego wpisać do naszej Konstytuty.

  • Pawel Dobrowolski Jun 28, 2009, 10:01 am

    Ciekawy list do “Financial Times” w/s niemieckiej konstytucji:
    http://www.ft.com/cms/s/0/ff55fbb6-61e8-11de-9e03-00144feabdc0.html

Leave a Comment