Szkoła Polska 10

Kanon na śmietnik

Ostatnimi czasy zmiana Ministra Edukacji Narodowej oznacza zmianę listy lektur szkolnych, które podobno każdy uczeń ma obowiązek przeczytać. Regularne zmiany kanonu (co za napuszone słowo) to znak, że nie ma pomiędzy nami zgody na jedną definicję polskości. 

I dobrze! Kanon szkolnych lektur należy zlikwidować. Uczniom należy dać umiejętność krytycznego czytania oraz umiejetność prowadzenia dyskusji w poszukiwaniu własnych poglądów i wartości. Do tego żaden kanon nie jest potrzebny. Wystarczy przez kilka lat szkoły przeczytać kilka książek, wybranych przez uczniów lub ich nauczyciela oraz dyskusja o nich, której celem jest nabycie umiejętności dochodzenia do własnego poglądu i jego obrony w cywilizowanie dyskusji, oraz na piśmie.

W nowoczesnej demokracji potrzebujemy Polaków myślących, a nie Polaków czczących kanon lektur narodowych. Naiwna wiara w moc formującą obowiązku przeczytania kilkudziesięciu wybranych przez urzędników państwowych książek jest archaiczna. To może mogło działać w XIX wieku. W szkole przeczytacie Goethego i posłuchacie Wagnera, lub Sienkiewicza i Chopina – a potem was ubierzemy w mundury i będziecie do siebie strzelać na rozkaz państwa. Nie z nami te numery. Dziś rynek ideii jest kształtowany przez wielość form przekazu. Gazety, telewizja i internet są ważniejsze niż książki. Ludzie sami wybierają sobie kulturę w której chcą się rozwijać lub wegetować. Ich prawo. Zmuszanie młodych ludzi do czytania i zapamiętywania treści dużej liczby książek, które ich nie obchodzą jest stratą czasu i  przeżytkiem. 

Większość uczniów i tak nie czyta wszystkich lektur. Na tym tle odbywa się jakaś ogólnoarodowa fikacja oraz lekcja zakłamania i obłudy. Dorośli udają, że trzeba i należy czytać lektury i że niby coś z tego wynika. Młodzież udaje, że czyta i docenia. A jak jest wszyscy wiedzą.  Jeżeli jakaś ambitny uczeń, rodzina, oraz szkoła będą chciał prowadzić studia literackie to proszę bardzo niech czytają ile zapragną lektur. Ale dla większość skasujmy czym prędzej fikcyjny obowiązek, kształtowania serc i umysłów poprzez wkuwanie treści dużej liczby książek wybranych przez polityków i urzędników.

Szkoła Polska 9 – Sprywatyzujmy upaństwowione uczelnie

Szkoła Polska 8 – Porzućmy powszechny kanon lektur (na trzeźwo)

Szkoła Polska 7 – Porzućmy powszechny kanon lektur

Szkoła Polska 6 – Znowu matura

Szkoła Polska 5 – Nie ma jedynego słusznego modelu szkoły

Szkoła Polska 4 – Giertych potomek małpy

Szkoła Polska 3 – Podręczniki dla każdego c.d.

Szkoła Polska 2 – Podręczniki dla każdego

Szkoła Polska 1 – Roman Giertych ma rację

0 comments… add one

Leave a Comment