Szkoła Polska 6

Znowu Matura

Dziś krótko o maturze.  Matura, której z założenia cześć abolwentów nie zdaje i z tego powodu nie może kontynuować nauki na studiach jest reliktem zamkniętego porządku społecznego. W takim społeczństwie z góry zakłada się, że cześć obywateli jest skazana na niższą pozycję społeczną i usługiwanie elitom.  

Nie chcę takiej Polski. Chcę Polski o otwartym porządku społecznym. Chcę Polski takiej gdzie każdy może przez całe życie poprawiać swój los. W takiej Polsce może istnieć tylko matura z gorszymi i lepszymi ocenami, ale zdana przez każdego. Masz gorsze wyniki na maturze, będzie ci trudniej dostać się na dobre studia, ale będziesz jednak miał szansę dalej wspinać się po drabinie społecznej…

Szkoła Polska 5 – Nie ma jedynego słusznego modelu szkoły

Szkoła Polska 4 – Giertych potomek małpy

Szkoła Polska 3 – Podręczniki dla każdego c.d.

Szkoła Polska 2 – Podręczniki dla każdego

Szkoła Polska 1 – Roman Giertych ma rację

 

 

0 comments… add one

Leave a Comment